Posts Tagged ‘cinlerden nasıl kurtuluruz’

Cinlerden nasıl kurtulunur

Pazartesi, Eylül 5th, 2011

Cinlerden nasıl kurtulunur?

Gerekli tedbirler alınarak cinlerden korunmak, cinlerden kurtulmak için uğraşmaktan daha iyidir. Çok çeşitli cinlerin çarpma ve musallat olma sebepleri olduğunu, çok çeşitli türlere ayrıldıklarını diğer konularımda belirtmiştim. Cinlerden kurtulma yolları ile ilgili ayrı ayrı yazılar yayımladım. Hepsini kendi içinde inceleyebilirsiniz. Burada bir kısmını açıklayalım.

Cinni varlıklarla cinlerden kurtulmak: Bazı kişilerin faydalandıkları ruhaniler vasıtasıylada cinlerden kurtulmak mümkündür. Cin, peri, hüddam, hadim, ervah gibi çeşitli isimler verilen ruhaniler vesilesi ile yapılabilir. Kişinin çalıştığı cinni varlıkların isteklerine göre hareket etmek için gerekli olan malzeme yada bilgi yada yönlendirme şekli değişebilir. Bazı cinni varlıklar, isimlerin yanında resimde isteyebilir bazıları adres veya bir takım tütsü isteyebilirler. Belirli sayıda okumalar isteyipte öyle harekete geçenleride mevcuttur. Bu yolla cinler yada diğer ruhani varlıklar cin çarpmasına uğramış kişinin içindeki cini çıkarırlar. Vede cin çarpmasına uğramış kişiden uzaklaştırırlar. Oldukça sağlam ve güvenilir bir yoldur.

Muska ile cinlerden kurtulmak: Cinlerden kurtulmak için yapılabilecek işlemlerden birisi muska yoluyla cinlerden kurtulmaktır. Eğer tesbit edilebilmişse, vede o tür veya geliş sebebine göre özel cin musallatı muskası yada muskaları hazırlanır. Muskaların içinde bazen sadece ayetler, bazen dualar bazende vefk tılsım dua ayet ve benzeri çok fazla öğeler kullanılabilir. Muska yazarken vefk tılsım ve ayetler aynı yerde kullanıldıkları için, vefk tılsım yapmak için yazanın yeterli bilgilerede sahip olması gerekir.

Vefk ile cinlerden kurtulma: Cinlerden kurtulmak ile ilgili bir veya daha fazla vefkin kullanılması ile oluşur. Vefkler yapılırken özellikle yazım sırası çok önemlidir. Bu nedenler kutuların içlerine yani vefk hanelerine yazılırken bunlara çok dikkat etmek gerekir. Bazı vefk çeşitleri kişilere özel olarak hazırlanır. Bazı vefkler ise her kişiye aynı şekilde tatbik edilebilir. Örneğin cin musallatından kurtulmak için yapılan Nas suresinin vefki için özel olarak herhangi bir ayrı ebced hesabına veya kişinin yıldızına unsuruna burcuna göre ayrı olarak hazırlanmaz. Olduğu gibi kullanılır.

Tılsım ile cinlerden kurtulmak: Cin musallatlarından kurtulmak için bir veya daha fazla sayıda tılsımın, kullanılmasıyla oluşur. Tılsım yaparken dikkat edilecek genel kurallara da dikkat etmek gerekir. Bir tane ile değilde çok daha fazla tılsımların kullanılması daha makbuldur. 

Taşıma yoluyla cinlerden kurtulmak: Kişinin taşıyacağı gerek ayetler gerek vefk gerek tılsım gerekse esma yada hatemlerin bir arada kullanıldığı, insaların üzerinde, pazusunda, başında veya herhangi bir azasında taşıyacağı işlem çeşitleridir. Bazen gördüğünüz büyü bozma formülleri işe yararlar genel olarak, fakat her formül her büyü türleri ne karşı aynı etkiyi göstermez. Bu yüzden size ’al şu vefki  taşı cinlerden kurtulacaksın’’ dendiği zaman biraz kuşku ile yaklaşın duruma. Belirttiğim gibi her formülün tesirli olacağı yerler vardır, kısmen faydalı olacağı yerler vardır, buna nazaran pek faydalı olmayacağı türlerde vardır. Taşımanın bir avantajıda kısmende olsa ilerleyen dönemde yapılabilecek türlere karşın koruma etkisi göstermesidir.

İçip yıkanma yoluyla cin çıkarma İçip yıkanmaların cin musallatından kurtulma ve büyü bozma ile ilgili işlemlerdeki yeri ayrıdır. Gerek yazılan sure yada ayetler olsun gerek vefk tılsım esma yada hatemler olsun, yazılması ile vede bunların suda boyasının çıkması ile elde edilen su temiz bir yerde, o sudan içilir vede gusül edilir. Banyo ve tuvalet gibi yerlerde yapılmaz. Gusül edilen su leğende toplanır vede temiz ve ayak basılmayan bir yere dökülür. Lağıma veya pis bir yere gitmesi engellenmelidir. Sadece yazma yoluyla değil suya okuyup üfleme yoluylada yapılabilir. Bazı alimler okunan su ile yıkanılmasının okunmuş su ayak altına geleceğini vede mekruh olduğunu söyleselerde geneli caizdir demişlerdir. Bazen bu içip yıkanma bir tuz, şeker parçası veya başka bir nesnede olabilir.

İçirme yoluyla cin çıkarma: Çok kullanılan cin çıkarma formüllerinden bir kısmıda içirme veya yedirmelerdir. Genel ağırlık olan içirmelerdir. Yazılmış olan bir ayetin yada esmaların yada vefk tılsımların suda yada balşerbeti yada buna benzer şekerli su gibi çeşitli nesnelerle yapılır. Bazen okunarak olabilirki bu nesneler sıvıdır, bazende sonradan eritilebilen tuz şeker gibi başka bir nesne ilede yapılabilir. Kişilerin gönüllü olmayacağı fakat elinizin altında bulunan kişiler için uygun olan cin çıkarma formüllerinden biridir. Örneğin kardeşinizde cin musallatı vardır fakat kabul etmez tedaviyi. Fakat kişinin elinin altında olduğu için kardeşine istediği kadar içirebilir. Bu tür durumlarda kullanılabilecek ideal yöntemlerdendir. Fakat çoğu zaman sadece içirme ile cinlerden kurtulma kısmen olsada tamamen olması zordur.

Okuyarak cin çıkarma (Rukye ile cin çıkarma): Cin çıkarmak için sık kullanılan yöntemlerden biride okuma formülleridir. Bazen bir veya daha fazla sure, belirli ayet yada esmalar, gerekli sayıda okunarak hastaya üfürme yolu ile uygulanır. Vede tesirli yöntemlerden biridir. Rukye adını verdiğimiz okuyarak cin çıkarma yolları ise biraz daha farklıdır. Musallat  olan cinle konuşulup ikna yolu ile çıkası istenir. Genelde cin hastanın vüdunu kullanarak konuşur vede tedavi esnasında çeşitli saldırganlık bağırma ağlama gibi durumlarla karşılaşılabilir. Yapan kişinin tecrübeli ve ehil birisi olması gerekir. Çünkü, cin çıkarma seansı esnasında yapılacak olan hatarla cinli hasta dahada kötüleşebilir. Yada vücutta arız olan cin tarafından daha çok zarar görebilir. Rukye ile uzaklatıştırmalar geçici olabilir. Bu yüzden cinlerden korunmak için gereken korumalar  verilmesi çıkarılan cinlerin terkar gelmelerini engellemek açısından daha uygundur. 

Tütsü ile cin çıkarma: Okunmuş  veya okunmamış bir nesne ot, tütsü vb. yada yazılı bir kağıt, deri veya herhangi bir başka nesnenin yakılması şekliyle olur. Bazen mekanın bazende kişilerin üzerindeki cinlerin çıkması sağlanabilir.

Serpme yoluyla cin çıkarma: Serpmeler bazen okunmuş yada yazısı çıkmış kağıdın olduğu su, bazen toprak nane veya başka nesnelerin mekana yada kişilerin üzerine serpilmesi suretiyle yapılır. Hem mekandaki cinlerin çıkması hemde kişilerin üzerinin temizlenmesi için formülde belirtilen şekilde uygulanır.

Gömme, asma yoluyla cinleri çıkarma: Gerek insanların üzerinde olsun, gerekse ev dükkan ticarethane gibi yerlerde bulunan cinlerin çıkarılması için, cinli mekanın bulunduğu  yere çeşitli muska tablo ayet vefk esma hatemler vb. şeyler asılabilir, yada gömülebilir. Bunlar bazen kapı üstlerine konur bazende evin köşe yada köşelerine yada yatak odasına gömme asma ile tatbik edilir. Eğer bir mekanda cin musallatı varsa oraya gelen kişiler genel olarak etkilenip o mekandayken ağırlık alırlar. Hatta duvarlar insanın üstüne geliyormuş gibi olabilir. Misafirliğe gelen kişiler esnemeye başlayıp uykusu gelebilir, yada huzursun olup sizin evinizde ağırlık  var gibi bir ifadede de bulunabilirler. Hatta bazı mekanlarda kalan kim olursa olsun rahat uyuyamaz vede rahatsızlık yaşar. Kişilerin gönülsüz olupta habersizce yapılacak cin çıkarmak için ideal formüllerden bir kısmıda bu saymış olduğumuz cin çıkarma formülleridir.

İnsanların cin çıkarması: Diğer yöntemleride insanlar uyguluyor, bu başlık biraz yersiz gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu cin çıkarma yolunda durum biraz daha değişiktir. Bazı kişilerin dediklerine ruhaniler itaat etmek zorunda kalır. Bu şekilde yeterli gücü olan kişilerin çıkın demesi bile cinlerin çıkması ve cinlerin gitmesi için yeterli gelebilir.

Vücuda yapılan işlemlerle cin çıkarma: bu tür yöntemler de şahısların avucuna, alnına yada tırnaklarına yada belirtilen yerlere, ucu yazan yada yazmayan kalemler vasıtasıyla yapılan işlemlerdir. Örneğin tırnağa yazılan bir tılsımla cin çıkarılabilir. Yada kişinin alnına ucu yazmayan veya yazan bir kalemle bazı ayet esma veya tılsımın yazılması gibi.

Çeşitli nesnelerle cin çıkarma: bazı materyaller cin ve benzeri ruhani tayfaların çıkması veya cinlerin gitmesi için çeşitli etkiler oluşturmaktadırlar. Bunlar bazen bir bitki kökü, yaprağı, dalı, bazen bir maden gibi materyallerle de Cinlerden korunma ve cinleri kovma konusunda faydalanılabilir. Örneğin; hakayık veya şeytan tersi, cinlerden korunmak ve cinlerden kurtulmak için kullanılabilir.

Tüm bilgiler şahsıma aittir. En doğrusunu ancak ve ancak Allah c.c. bilir.