Posts Tagged ‘cinlerden korunma yolları’

Cinlerden nasıl kurtulunur

Pazartesi, Eylül 5th, 2011

Cinlerden nasıl kurtulunur?

Gerekli tedbirler alınarak cinlerden korunmak, cinlerden kurtulmak için uğraşmaktan daha iyidir. Çok çeşitli cinlerin çarpma ve musallat olma sebepleri olduğunu, çok çeşitli türlere ayrıldıklarını diğer konularımda belirtmiştim. Cinlerden kurtulma yolları ile ilgili ayrı ayrı yazılar yayımladım. Hepsini kendi içinde inceleyebilirsiniz. Burada bir kısmını açıklayalım.

Cinni varlıklarla cinlerden kurtulmak: Bazı kişilerin faydalandıkları ruhaniler vasıtasıylada cinlerden kurtulmak mümkündür. Cin, peri, hüddam, hadim, ervah gibi çeşitli isimler verilen ruhaniler vesilesi ile yapılabilir. Kişinin çalıştığı cinni varlıkların isteklerine göre hareket etmek için gerekli olan malzeme yada bilgi yada yönlendirme şekli değişebilir. Bazı cinni varlıklar, isimlerin yanında resimde isteyebilir bazıları adres veya bir takım tütsü isteyebilirler. Belirli sayıda okumalar isteyipte öyle harekete geçenleride mevcuttur. Bu yolla cinler yada diğer ruhani varlıklar cin çarpmasına uğramış kişinin içindeki cini çıkarırlar. Vede cin çarpmasına uğramış kişiden uzaklaştırırlar. Oldukça sağlam ve güvenilir bir yoldur.

Muska ile cinlerden kurtulmak: Cinlerden kurtulmak için yapılabilecek işlemlerden birisi muska yoluyla cinlerden kurtulmaktır. Eğer tesbit edilebilmişse, vede o tür veya geliş sebebine göre özel cin musallatı muskası yada muskaları hazırlanır. Muskaların içinde bazen sadece ayetler, bazen dualar bazende vefk tılsım dua ayet ve benzeri çok fazla öğeler kullanılabilir. Muska yazarken vefk tılsım ve ayetler aynı yerde kullanıldıkları için, vefk tılsım yapmak için yazanın yeterli bilgilerede sahip olması gerekir.

Vefk ile cinlerden kurtulma: Cinlerden kurtulmak ile ilgili bir veya daha fazla vefkin kullanılması ile oluşur. Vefkler yapılırken özellikle yazım sırası çok önemlidir. Bu nedenler kutuların içlerine yani vefk hanelerine yazılırken bunlara çok dikkat etmek gerekir. Bazı vefk çeşitleri kişilere özel olarak hazırlanır. Bazı vefkler ise her kişiye aynı şekilde tatbik edilebilir. Örneğin cin musallatından kurtulmak için yapılan Nas suresinin vefki için özel olarak herhangi bir ayrı ebced hesabına veya kişinin yıldızına unsuruna burcuna göre ayrı olarak hazırlanmaz. Olduğu gibi kullanılır.

Tılsım ile cinlerden kurtulmak: Cin musallatlarından kurtulmak için bir veya daha fazla sayıda tılsımın, kullanılmasıyla oluşur. Tılsım yaparken dikkat edilecek genel kurallara da dikkat etmek gerekir. Bir tane ile değilde çok daha fazla tılsımların kullanılması daha makbuldur. 

Taşıma yoluyla cinlerden kurtulmak: Kişinin taşıyacağı gerek ayetler gerek vefk gerek tılsım gerekse esma yada hatemlerin bir arada kullanıldığı, insaların üzerinde, pazusunda, başında veya herhangi bir azasında taşıyacağı işlem çeşitleridir. Bazen gördüğünüz büyü bozma formülleri işe yararlar genel olarak, fakat her formül her büyü türleri ne karşı aynı etkiyi göstermez. Bu yüzden size ’al şu vefki  taşı cinlerden kurtulacaksın’’ dendiği zaman biraz kuşku ile yaklaşın duruma. Belirttiğim gibi her formülün tesirli olacağı yerler vardır, kısmen faydalı olacağı yerler vardır, buna nazaran pek faydalı olmayacağı türlerde vardır. Taşımanın bir avantajıda kısmende olsa ilerleyen dönemde yapılabilecek türlere karşın koruma etkisi göstermesidir.

İçip yıkanma yoluyla cin çıkarma İçip yıkanmaların cin musallatından kurtulma ve büyü bozma ile ilgili işlemlerdeki yeri ayrıdır. Gerek yazılan sure yada ayetler olsun gerek vefk tılsım esma yada hatemler olsun, yazılması ile vede bunların suda boyasının çıkması ile elde edilen su temiz bir yerde, o sudan içilir vede gusül edilir. Banyo ve tuvalet gibi yerlerde yapılmaz. Gusül edilen su leğende toplanır vede temiz ve ayak basılmayan bir yere dökülür. Lağıma veya pis bir yere gitmesi engellenmelidir. Sadece yazma yoluyla değil suya okuyup üfleme yoluylada yapılabilir. Bazı alimler okunan su ile yıkanılmasının okunmuş su ayak altına geleceğini vede mekruh olduğunu söyleselerde geneli caizdir demişlerdir. Bazen bu içip yıkanma bir tuz, şeker parçası veya başka bir nesnede olabilir.

İçirme yoluyla cin çıkarma: Çok kullanılan cin çıkarma formüllerinden bir kısmıda içirme veya yedirmelerdir. Genel ağırlık olan içirmelerdir. Yazılmış olan bir ayetin yada esmaların yada vefk tılsımların suda yada balşerbeti yada buna benzer şekerli su gibi çeşitli nesnelerle yapılır. Bazen okunarak olabilirki bu nesneler sıvıdır, bazende sonradan eritilebilen tuz şeker gibi başka bir nesne ilede yapılabilir. Kişilerin gönüllü olmayacağı fakat elinizin altında bulunan kişiler için uygun olan cin çıkarma formüllerinden biridir. Örneğin kardeşinizde cin musallatı vardır fakat kabul etmez tedaviyi. Fakat kişinin elinin altında olduğu için kardeşine istediği kadar içirebilir. Bu tür durumlarda kullanılabilecek ideal yöntemlerdendir. Fakat çoğu zaman sadece içirme ile cinlerden kurtulma kısmen olsada tamamen olması zordur.

Okuyarak cin çıkarma (Rukye ile cin çıkarma): Cin çıkarmak için sık kullanılan yöntemlerden biride okuma formülleridir. Bazen bir veya daha fazla sure, belirli ayet yada esmalar, gerekli sayıda okunarak hastaya üfürme yolu ile uygulanır. Vede tesirli yöntemlerden biridir. Rukye adını verdiğimiz okuyarak cin çıkarma yolları ise biraz daha farklıdır. Musallat  olan cinle konuşulup ikna yolu ile çıkası istenir. Genelde cin hastanın vüdunu kullanarak konuşur vede tedavi esnasında çeşitli saldırganlık bağırma ağlama gibi durumlarla karşılaşılabilir. Yapan kişinin tecrübeli ve ehil birisi olması gerekir. Çünkü, cin çıkarma seansı esnasında yapılacak olan hatarla cinli hasta dahada kötüleşebilir. Yada vücutta arız olan cin tarafından daha çok zarar görebilir. Rukye ile uzaklatıştırmalar geçici olabilir. Bu yüzden cinlerden korunmak için gereken korumalar  verilmesi çıkarılan cinlerin terkar gelmelerini engellemek açısından daha uygundur. 

Tütsü ile cin çıkarma: Okunmuş  veya okunmamış bir nesne ot, tütsü vb. yada yazılı bir kağıt, deri veya herhangi bir başka nesnenin yakılması şekliyle olur. Bazen mekanın bazende kişilerin üzerindeki cinlerin çıkması sağlanabilir.

Serpme yoluyla cin çıkarma: Serpmeler bazen okunmuş yada yazısı çıkmış kağıdın olduğu su, bazen toprak nane veya başka nesnelerin mekana yada kişilerin üzerine serpilmesi suretiyle yapılır. Hem mekandaki cinlerin çıkması hemde kişilerin üzerinin temizlenmesi için formülde belirtilen şekilde uygulanır.

Gömme, asma yoluyla cinleri çıkarma: Gerek insanların üzerinde olsun, gerekse ev dükkan ticarethane gibi yerlerde bulunan cinlerin çıkarılması için, cinli mekanın bulunduğu  yere çeşitli muska tablo ayet vefk esma hatemler vb. şeyler asılabilir, yada gömülebilir. Bunlar bazen kapı üstlerine konur bazende evin köşe yada köşelerine yada yatak odasına gömme asma ile tatbik edilir. Eğer bir mekanda cin musallatı varsa oraya gelen kişiler genel olarak etkilenip o mekandayken ağırlık alırlar. Hatta duvarlar insanın üstüne geliyormuş gibi olabilir. Misafirliğe gelen kişiler esnemeye başlayıp uykusu gelebilir, yada huzursun olup sizin evinizde ağırlık  var gibi bir ifadede de bulunabilirler. Hatta bazı mekanlarda kalan kim olursa olsun rahat uyuyamaz vede rahatsızlık yaşar. Kişilerin gönülsüz olupta habersizce yapılacak cin çıkarmak için ideal formüllerden bir kısmıda bu saymış olduğumuz cin çıkarma formülleridir.

İnsanların cin çıkarması: Diğer yöntemleride insanlar uyguluyor, bu başlık biraz yersiz gibi düşünebilirsiniz. Fakat bu cin çıkarma yolunda durum biraz daha değişiktir. Bazı kişilerin dediklerine ruhaniler itaat etmek zorunda kalır. Bu şekilde yeterli gücü olan kişilerin çıkın demesi bile cinlerin çıkması ve cinlerin gitmesi için yeterli gelebilir.

Vücuda yapılan işlemlerle cin çıkarma: bu tür yöntemler de şahısların avucuna, alnına yada tırnaklarına yada belirtilen yerlere, ucu yazan yada yazmayan kalemler vasıtasıyla yapılan işlemlerdir. Örneğin tırnağa yazılan bir tılsımla cin çıkarılabilir. Yada kişinin alnına ucu yazmayan veya yazan bir kalemle bazı ayet esma veya tılsımın yazılması gibi.

Çeşitli nesnelerle cin çıkarma: bazı materyaller cin ve benzeri ruhani tayfaların çıkması veya cinlerin gitmesi için çeşitli etkiler oluşturmaktadırlar. Bunlar bazen bir bitki kökü, yaprağı, dalı, bazen bir maden gibi materyallerle de Cinlerden korunma ve cinleri kovma konusunda faydalanılabilir. Örneğin; hakayık veya şeytan tersi, cinlerden korunmak ve cinlerden kurtulmak için kullanılabilir.

Tüm bilgiler şahsıma aittir. En doğrusunu ancak ve ancak Allah c.c. bilir.

Cinlerden nasıl korunulur

Pazartesi, Eylül 5th, 2011

Cinlerden nasıl korunulur?

Cinlerden korunmak istiyorsanız Barış Hocayı arayınız. 0541 683 38 10

Cinlerden nasıl korunulur, cinlerden korunma yolları nelerdir?

Cinler hakkında bilgiler verilirken çok fazla geliş sebepleri olduğunu vede cinlerin çok fazla türlere ayrıldığını belirtmiştik. Bu neden ile cinlerin yada periler cazılar ifritler ve benzeri ruhani türlerin hepsinden aynı yöntemlerle korunmak mümkün olmayabilir. Gerek kitaplarda olsun gerekse diğer kaynaklarda cinlerden korunma duası, cinlerden korunma muskası, cinlerden korunma vefki, cinlerden korunma vefki, yada cinlerden korunma yolları adı altında pek çok bilgiler bulabilirsiniz. Bu bilgilerde verilen dua tariflerinin geneli faydalıdır. Fakat bir durum var ki; bu konuya kaynaklarda pek değinilmez. Her cin peri ve diğer ruhani tayfalarının hepsinden aynı yöntemle korunmak zordur. Sebebi ise cinlerin özelliklerinin, yapılarının, inançlarının, türlerinin tabiatlarının vs. farklı olmasıdır. Bu farklılıklardan dolayı cinlerin hepsinden aynı yolla korunmak zordur.

Olayları kısaca örneklersek daha iyi olacaktır. Hayvanlar alemine baktığımızda çok fazla çeşitlilik gösterir. Çoğundan korunmak için kullanılabilen yöntemler farklıdır. Örneğin; çakallardan yada tilkilerden  korunmak için alınabilecek yöntem farklı olduğu gibi, yılandan veya akreplerden korunmak için alınabilecek olan tedbirler farklıdır.

 Cinlerden korunmak için yapılan bir muska ayet vefk tılsım dua ile hepsinden korunulamaz. Bu sebeple cinlerden korunma yolları nı artırmak gerekir. Bir vefk değilde daha fazla sayıda cinlerden korunma vefki, yada bir tılsım ayet dua muska değilde daha fazla cinlerden korunma yöntemleri uygulanmalıdır. Örneğin cinlerden korunma vefki ile birlikte ayetleri tılsımları ve dualarıda taşınan cin korumasına eklemek gerekir. Bu bir koruma aracıdır. Güzel bir vesiledir. Fakat bununla birlikte günlük olarak koruma duaları okunması koruma üstüne koruma olacağı için aşılması daha zordur. Ve de daha iyi koruma sağlar. Bununla birlikte evin içine koruma konulursa, siz evdeyken hem taşıdığınız korumalar, hem okuduğunuz cinlerden korunma duası hemde evdeki koruma ile üst üste gelince aşılması zor bir koruma olur. Vede kolay kolay zarar görülmez. Bu anlatıklarım, genel olarak gerek okuma gerekse yazma yoluyla yapılan cin korumalarıdır. Koruma muskaları vefkleri tılsımları delinebilir. Ömür boyu koruyacağının bir garantisi yoktur. Hatta korunma muskaları vefkleri tılsımları daha yazılırken bile cinler tarafından bozulabilir. 

Çok daha farklı ve değişik bir yol vardır ki; bu cinlere karşı, cinlerle korunmadır. Cinni varlıklar nasıl zararlı olabiliyorsa, bunun gibi faydalıda olabilir. Bu çeşit korumalarda sizin korunmak istediğiniz nasıl cin peri gibi ruhsal varlıklar ise, sizi onlardan koruyacak olan yine cinler periler gibi ruhsal varlıklardır. Sizi korumakla görevli olan cin peri gibi ruhani varlıklar, size zarar vermek için gelecek olan diğer cinlere karşı sizi koruma görevini yerine getirir. Bunlarda da sistem, koruyanın veya korunanların sayısı ve gücü, bununla birlikte aynı şekilde zarar vermek isteyen cinlerin sayıları gücü ve sistemleri de  önemlidir. Çünkü sizi koruyan bir tane cin ise vede buna karşılık size zarar vermek isteyen cin veya cinler ondan kuvvetliyse, eğer yeterli desteği çağıramıyorsa, sizi koruyamayacaktır. Bu nedenle, koruma esnasında dikkat edilmesi gereken durumlardan birininde sistem olduğunu belirttim. Eğer güzel bir sistem koruması ile cinler periler gibi varlıklar tarafından korunuyorsanız, sizin üzerinize gelip size zarar vermek isteyen ruhani varlıklara karşı sizi korur. Eğer gerek sayı gerekse güç dengesi bakımından yetersiz kalırsa, alacağı yardımlarla rahatlıkla olabilecek zararları bertaraf edebilir. Bu çeşit korumalarda ise yine dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Barış hoca. Eğer verilen kişiyi cinlerden korumak için verilen görevli, yeterli sevide değilse, yada yeterli eğitimi almamışsa kişileri yeterince koruyamayabilir. Kişiye verilen bu çeşit korumalar, diğer cinlerden korumak yerine, kişinin üzerinde veya etrafında öylesine bulunur, vede pek bir işe yaramaz. Bu nedenle verilen koruma yeterli güç ve tecrübeye sahip olmalıdır.

Sizde cinlerden korunmak istiyorsanız Barış Hocayı arayınız.

Tüm bilgiler kendi kişisel bilgi ve tecrübelerimdir. Başka sitelerde yayımlayanlara hakkım helal değildir. Barış hoca.

Cin çarpmasının sebepleri

Çarşamba, Temmuz 27th, 2011

Cin çarpmasının sebepleri:

Görünmeyen cinler alemindeki varlıklar bazen insanın kendisinden kaynaklanan hata veya eksiklerden hatalardan dolayı musallat olurlar. Buna örnek olarak şunları verebiliriz. Besmelesiz yapılan bir işten dolayı bile insanlar üzerlerine cin musallatı alabilirler. Bazen gece vakti bir ağaç dibi yada harabe mekanlarda hacet giderirken, bazen tekme atılan bir kemik parçası, bazen gece dışarı dökülen su, banyo ederken avret yerlerinin açık olması gibi kişilerin kendi yaptıkları hatalardan cin çarpması dediğimiz cin musallatı alabiliriz. Cinler, bazen büyü yoluyla musallat olurlar. Bunlar yapılan büyü ile görevlidirler. O büyü bozulana kadar gelmeye devam edebilir. Yani büyüden gelen bir cin alındığı zaman yerine yenisi gelebilir. Cinci dediğimiz yada hoca dediğimiz veya cinlerle bağlantılı olan bazı kişilerin görevlendirmeleri üzerine cinler musallat olabilir. Bazen miras gibi anadan babadan atadan geçen cin musallatlarıda vardır. Bunlar, bazen doğum anında bile direk anneden bebeğe geçer. Yada atalarınızdan birinden bunun gibi bir yolla geçiş yapar. Çevrenizden alabileceğiniz çeşitleride vardır.  Kaldığız ev çalıştığınız işyeri misafirliğe gittiğiniz yer, konuştuğunuz vede üzerinde cin musallatı olan bir arkadaşınız gibi dış etkenlerdende alabilirsiniz. Yıldızlarında bu tür konularda etkisi olabilir. Örneğin doğum anınız kötü bir zamana dek geldiyse, bu çeşit bir durumdan kaynaklanan bir etkide olabilir. Hergün yer yüzüne farklı bir ruhaniyet iner. Bunlar canlılar üzerinde değişik tesirler bırakırlar. Bu çeşit bir tesirle, insanın üzerinde kötü bir ruhaniyet kalabilir. Bilinçsiz okunan vede aşırı sayıda okunan, özelliklede muhabbet yada birini getirmek, cinlerle iletişime geçebilmek, cinleri görmek, cinleri duymak in olan özel uygulamalarda insanların üzerilerine cin musallatı alma ihtimalleri yüksektir. Özellikle yüksek sayıda olan ayet esma veya dua okumalarında kişilerin bazı şartlara riayet etmeleri gerekir. Yoksa yapılan hatalarla kişiler ağırlık alabilir. Hata yapılmasıda şart değildir. Yinede ağırlık alınabilir Maneviyatın düşük olmasından dolayıda ağırlık alınabilir. Örneğin insanlar ibadetlerde gevşeklik gösterirler vede bedeni ve nefsi yeterince terbiye edipte maneviyatlarını kuvvetlendirmezlerse, güçsüz kaldıkları için en basit olaylardan bile üzerlerine cin musallatı alabilirler. Çeşitli korku ani heyecanlanma ve panik neticesindede olabilir. Bir kaza, düşme, deprem gibi ani gelişen bir olay neticesinde kişilere bu korku heyecan anında musallat alabilirler. Bu korku yıllarca insanların üzerinden gitmez. Zamanla çok daha değişik vede ağır sorunlarla ilerleyerek devam edebilir. Kişisel problemler nedeniylede musallat olabilirler. Kişisel sorunlardan kasıt, kişinin sevdiğinden ayrılması, maddi sıkıntılar, bazı takıntılar, ailevi yada sosyal sorunlar gibi başlıca sebeplerdir. Bu tür kişilerin üzeri temizlense bile kendi beyinlerinden bazı sıkıntıları atamayıp kurtulamadıkları sürece tekrar üzerlerine çekerler. Özellikle şeytanlar bu tür anları çok seveler. Vede baskı kurarak kişileri normalde yapmayacakları şeylere bile yöneltebilirler. Zenginken yoksul duruma düşen yada sevgilisinden ayrıldığında intihar edenler bu kapsamdaki kişilerdir. Kişiye hükmetmek için zayıf anlarını beklerler. Vede bu boşluk anlarında kişilere istediklerini yaptırabilirler. Günah işleyerek te üzerinize musallat alabilirsiniz. Kişiler günah işledikleri zaman, insanın çevresinde bulunan Müslüman ervah bundan haz etmeyip, işlediği günahlara karşılık bazen vazgeçirmek bazen de cezalandırmak maksatlı musallat olabilirler.

Müslüman cinlerin zarar vermeyeceği düşüncesi yanlıştır. Bu değindiğimiz sebepler içinde bu şekil çok iyi bir örnektir Bedduadan da cin musallatı alınabilir. Bu tür bir musallat beddua eden kişinin ervahı ruhaniyetinin, yada çevresinde bulunanların  karşıdaki beddua eden kişinin ağzından çıkan kelimelerle hareket etmeleri neticeside olur. Belli başlı cin musallatı ve cin çarpmasının sebepleri bunlardır. Barış  Hoca. Tüm bilgiler şahsıma aittir. Başka sitelerde izinsiz yayınlayanlara hakkım helal değildir.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma.

Cinlerden Korunma Muskası

Salı, Temmuz 26th, 2011

Cinlerden Korunma Muskası:

Cinlerden korunma yollarından biriside koruma muskalarıdır. Koruma muskaları, kaza ve belalardan korunmak için yada büyü sihir bağlılık nazar gibi kötü etkenlerden, cin peri gibi ruhanilerin zararlarından korunmak için yazılır. Bunların içinde düşman şerlerinden korunmak bıçak kurşun gibi harp ve delici aletlerin zararlarından korunmak için, vede akrep yılan gibi zehirli yada yırtıcı hayvanların şerrinden muhafaza olmak için gerekli vesile oluşturulabilir. Koruma denince çok geniş bir kavram oluşabileceği için sayısız özel koruma ayeti duası vefki tılsımı olabilir. Doğal afetlerden korunma köpekten korunma yıldırım çarpmasından korunma gibi akla hayale gelebilecek pek çok konuda ayrı ayrı koruma görebilirsiniz. Bazen bu korumaların görevlileri gelerek vesile olurken bazen korumadaki yazıların kendine has özelliklerinden dolayı korunma sağlanır. Yani bazı kişilerin iddia ettiği gibi bazı ruhaniler geldiği zaman muskayı tılsımı yada vefki vs… nin içinde olanı okuyup ta vazgeçtiği olayı çok eksik bir bilgidir. Hastalıklardan korunmak yada erkek yada bayanların şerlerinden korunmak gibi koruma çeşitleri de mevcuttur. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma gömme mekana asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Muskalar yapıları gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşabilirler.  Muska yazımında bunlardaki doğru sıralamaya dikkat etmek gerekir. Yapacak olan kişi eğer hem vefk hem tılsımları kullanacaksa, bu iki ilimdeki kaide ve şartları bilmesi gerekir. Birden fazla öğe kullanıldığı zaman eğer hata yapılmışsa, vede bu hatadan dolayı formüllerden herhangi biri çalışmazsa diğer formüllere etki etmez. Vede doğru olan diğer formüller işlemeye devam edecektir. Eğer yapılan yanlışlıktan dolayı bir aksi durum ortaya çıkıyorsa, aynı zamanda çeşitli aksaklıklar görülebilir. Bazen isim yazılır. Kişinin isim yerleri olan bir azimet olabilir. Bu azimetler bazen sadece okuma veya her ikisi birden kullanılmak şeklinde olabilir. Bazı muskaların isim yerleri üstünde içinde veya altında olabilir. Eğer formülde özel olarak bir tütsü ismi zikredilmişse buna riayet edilmelidir. Cinlerden korunmak için olan muskalar cinlere karşı etkili birer koruyucu olabilir. Fakat şunuda unutmamak lazımki, hiçbir koruma yüzde yüz koruma sağlayamaz. Çoğu koruma delinebilir. Fakat şuda varki, Delinebilir olması, hiç tedbir almamanız gerektiği anlamına gelmez. Tüm etkilerden korunamasanız bile çoğundan korunmanız bile çok faydalıdır. Cinler çok fazlı türlere vede geliş sebepleri çok fazla çeşitlilik arz ettiği için, cinlerden korunma formüllerinin fazla olması daha iyidir.Barış hoca. 

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma.

Cin Çarpması

Salı, Temmuz 26th, 2011

Cin çarpması:

Cin peri cazı hüddam ifrit ve benzeri ruhani varlıkların, İnsanlar üzerinde vermiş oldukları şiddetli etkilerdir. Ruhani varlıklar olan cinlerin, enerjisel varlıklar olduklarından dolayı maddeye hükmedemeyecekleri iddiasıda kısır bir iddiadır. Bilinen odur ki bu varlıklar maddeleride hareket ettirebilmektedirler. Bazı kendi tecrübelerimle de bu sabittir. Maddelere tesir edip maddi değişiklikler yada etkiler yapabilen bu varlıklar, şiddetli bir tepki ile musallat oldukları kişilere psikolojik, manevi ve fiziki büyük zararlar verebilmektedirler. Bu zararlar içinde kişilerdeki azalarda değişikliklerden tutun, felç etmesine, işlerin ters gitmesinden kısmetin bağlanmasından yangın çıkarıtlmasına, boğulmalardan tutun, delirmelere kadar pek çok tesirleri görülebilir. Cinler de kendi aralarında çeşitli türlere sınıflara kabilelere ayrılmaktadırlar. Bu varlıklarda diğer canlılar gibi kendi aralarında gerek güç olsun gerekse yetenek veya hız olsun çok çeşitli özellikler sergilemektedirler. Sergiledikleri özelliklere göre ise beklide en çok çeşitlilik sergileyen canlı türlerindendir. Uçan türleri olduğu gibi denizde yaşayan türleride vardır. Bu kadar çeşitlilik yaşadıkları için verebildikleri zararlarda çok çeşitli olabilir. Kimi sadece ağırlık yapabilirken bazıları da insanı boğabilir. Bu kadar güçlü veya zayıf olabilen bu varlıklardan kurtulmak belki işin ehli tarafından çok zor olmasada, işin ehli olmayan kişiler tarafından yada kişilerin kendi kurtulma çabaları sırasında çok daha fazla zararlar görülebilir. Bazı zamanlar cinlerin geliş sebebi de önemlidir. Hastanın iyileşmesi için izlenen yolda bu tesbitler önemli rol oynar. Cin çarpması denilen tabirde olağan cin musallatlarından çok daha ağır etkiler olmasıdır. Çünkü bu etkiler ani vede şiddetli olmaktadır. Özellikle bayılma, göze görünen görüntüler vede duyulan sesler, boğulmalar ve benzeri pek çok şiddetli tesir gösterebilirler. Cin musallatı belirtileri başlıklı makalemde bu belirtilerden bahsedilmiştir inceleyiniz.

Sizde cin musallatlarından kurtulmak ve cinlerden korunmak için barış hocayı öğleden sonra arayınız. 0541 683 3810

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları

Cin çarpması muskası

Perşembe, Mayıs 12th, 2011

Cin çarpması muskası:

 

Ruhlar alemi dediğimiz alemde sadece genel olarak isimleri bilinen cin peri ve ifritler yoktur. Çok daha fazla sayıda, kimilerinin ismini bile duymadığı pek çok ruhani çeşidi vardır. İfrit cazı dev hadim hüddam  bunların başında gelenlerdendir. Şunu da konusu gelmişken belirteyim periler cinlerin dişileri değildirler. Ayrıca Müslüman cinlerin zarar vermediği iddiası da çok yanlıştır. Rukye ile tedavi yapanlar bilirler ki en kolay alınan cin musallatları, Müslüman cinlerin olduğu musallatlardır. Kafir cinlerin çıkarılması daha zordur.  Çevrenize bir bakarsanız, zarar gördüklerinize dinlerine baktığınız zaman ne demek istediğim anlaşılacaktır. Nasıl her Müslüman yada müslümanım diyen insan evliya değilse, bu durum cin peri gidi diğer varlıklar için de aynıdır. İçip yıkanma, içme, tütsü, serpme, taşıma mekana asma yada gömme genel olarak kullanılan yöntemlerdendir. Diğer bir ayrıntı olarak ta denilebilecek şudur ki bunların bir kısmı yapılan bir büyü neticesinde geldiği için cin musallatı olan kişilere büyü bozma formüllerinin de uygulanması faydası mücerrep bir durumdur. Bu tür muskalar tam olmasa da kısmen de olsa koruma görevi de görür. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Bu tür muskalarda dikkat edilecek husus şudur ki: musallatın ne sebepten geldiği hangi taifeden olduğu hangi türden olduğu ve benzeri  genel olarak belli olmayacağı için çoklu işlem yapılması uygundur. Yani size sadece al şu tılsımı muskayı vefki geçer denirse çokta fazla itibar etmeyin. Cin çarpmasından kurtulmak için yapılacak muska eğer yetersiz veya yanlış olursa, bu sefer cinlerin verdiği sıkıntı veya zarar dahada artabilir. Eğer gelen cin musallatı güçlü veya eski ise bu cinlerin gitmesi veya tamamen cinlerden kurtulmak zaman alabilir. Bu cin tasallutundan kurtulmak bazen bir günde olduğu gibi daha uzun süreçte de olabilir. Ne kadar çok cin musallatı uzaklaştırma işlemi yapılırsa, başarı oranı o kadar yüksek olur. Barış hoca. En başka vermiş olduğumu Cin peri cazı ve ruhani çarpılmalar musallatlardan kurtulmak  için yapılmış etkili bir muskadır. Gerekli olan ayet dua vefk tılsımlar kullanılmıştır.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma.

Cinlerden korunma tılsımı

Çarşamba, Mayıs 11th, 2011

Cinlerden korunma tılsımı:

Cinlerden korunma yolları ndan biriside koruma tılsımları dır. Koruma tılsımları; kaza ve belalardan korunmak için yada büyü sihir bağlılık nazar gibi kötü etkenlerden, cin peri gibi ruhanilerin zararlarından korunmak için yazılır. Bunların içinde düşman şerlerinden korunmak bıçak kurşun gibi harp ve delici aletlerin zararlarından korunmak için, vede akrep yılan gibi zehirli yada yırtıcı hayvanların şerrinden muhafaza olmak için gerekli vesile oluşturulabilir. Koruma denince çok geniş bir kavram oluşabileceği için sayısız özel koruma tılsımı olabilir. Doğal afetlerden korunma köpekten korunma yıldırım çarpmasından korunma gibi akla hayale gelebilecek pek çok konuda ayrı ayrı koruma görebilirsiniz. Bazen bu korumaların görevlileri gelerek vesile olurken bazen korumadaki yazıların kendine has özelliklerinden dolayı korunma sağlanır.  Yani bazı kişilerin iddia ettiği gibi bazı ruhaniler geldiği zaman muskayı tılsımı yada vefki vs… nin içinde olanı okuyup ta vazgeçtiği olayı çok eksik bir bilgidir. Hastalıklardan korunmak yada erkek yada bayanların şerlerinden korunmak gibi koruma çeşitleri de mevcuttur. Çizgili veya çizgisiz olabilirler. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma gömme mekana asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir. Cinlerden korunmak için olan tılsımlar cinlere karşı etkili birer koruyucu olabilir. Fakat şunuda unutmamak lazımki, hiçbir koruma yüzde yüz koruma sağlayamaz. Çoğu koruma delinebilir. Fakat şuda varki, Delinebilir olması, hiç tedbir almamanız gerektiği anlamına gelmez. Tüm etkilerden korunamasanız bile çoğundan korunmanız bile çok faydalıdır. Tılsımların görevlilerinin bir cin olduğu vede o cinin ölünce tılsımın sahipsiz kalacağı iddiasıda çok yetersiz bir iddadır.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma,

Cin çarpması tılsımı

Çarşamba, Mayıs 11th, 2011

Cin çarpması tılsımı:

Ruhanilerin bulunduğ alemde sadece genel olarak isimleri bilinen cin peri ve ifritler yoktur. Çok daha fazla sayıda, kimilerinin ismini bile duymadığı pek çok ruhani çeşidi vardır. İfrit, cazı, dev,  hüddam  ve bunların başında gelenlerdendir. Şunu da konusu gelmişken belirteyim periler cinlerin dişileri değildirler. Ayrıca Müslüman cinlerin zarar vermediği iddiası da çok yanlıştır. Rukye ile tedavi yapanlar bilirler ki en kolay alınan cin musallatları, Müslüman cinlerin olduğu musallatlardır. Kafir cinlerin çıkarılması daha zordur.  Çevrenize bir bakarsanız, zarar gördüklerinize dinlerine baktığınız zaman ne demek istediğim anlaşılacaktır. Nasıl her Müslüman yada müslümanım diyen insan evliya değilse, bu durum ruhaniler için ayndır.  Ruhani türleri için olan tılsımlar çok çeşitlilik kazanır. İçip yıkanma, içme, tütsü, serpme, taşıma mekana asma yada gömme genel olarak kullanılan yöntemlerdendir. Diğer bir ayrıntı olarak ta denilebilecek şudur ki bunların bir kısmı yapılan bir büyü neticesinde geldiği için cin musallatı olan kişilere büyü bozma formüllerinin de uygulanması faydası tecrübeli bir durumdur. Bu çeşit cin çarpmasından kurtulmak için olan tılsımlar tam olmasa da kısmen de olsa koruma görevi de görür. Çizgili veya çizgisiz olabilirler. Bir kısmı okumalı olabilir. Taşıma yakma gömme serpme rüzgara asma içirme elbise veya vücuda sürme gösterme suya atma gibi şekillerle tatbik edilebilir. Yapım aşamasında tütsü kullanılabilir.Tılsımlar bahsinde de anlattığımız gibi şeytani yoldan yapılanları, bu tür konularda yapılmış olsa bile imandan edebileceği için dikkatli olmak gerekir. Bu tür tılsımlarda dikkat edilecek husus şudur ki: musallatın ne sebepten geldiği hangi taifeden olduğu hangi türden olduğu ve benzeri  genel olarak belli olmayacağı için çoklu işlemler yapılması her zaman daha yararlıdır.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları. cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma,

 

Cinlerden korunma vefki

Pazartesi, Mayıs 9th, 2011

Cinlerden korunma vefki:

Kaza ve belalardan korunmak için yada büyü sihir bağlılık nazar gibi kötü etkenlerden, cin peri gibi ruhanilerin zararlarından korunmak için yazılır. Bunların içinde düşman şerlerinden korunmak bıçak kurşun gibi harp ve delici aletlerin zararlarından korunmak için, vede akrep yılan gibi zehirli yada yırtıcı hayvanların şerrinden muhafaza olmak için gerekli vesile oluşturulabilir. Koruma denince çok geniş bir kavram oluşabileceği için sayısız özel koruma vefki olabilir. Doğal afetlerden korunma köpekten korunma yıldırım çarpmasından korunma gibi akla hayale gelebilecek pek çok konuda ayrı ayrı koruma görebilirsiniz. Bazen bu korumaların görevlileri gelerek vesile olurken bazen korumadaki yazıların kendine has özelliklerinden dolayı korunma sağlanır.  Yani bazı kişilerin iddia ettiği gibi bazı ruhaniler geldiği zaman muskayı yada vefki vs… nin içinde olanı okuyupta vazgeçtiği olayı çok eksik bir bilgidir. Taşıma içirme, mekana asma yada gömme bazen den yıkanma gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bıçak bakır gümüş cam, taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bazen iplik yada yaprak gibi değişik nesnelerlede uygulamaları yapılabilir. Cinlerden korunmak için olan vefkler cinlere karşı etkili birer koruyucu olabilir. Fakat şunuda unutmamak lazımki, hiçbir koruma yüzde yüz koruma sağlayamaz. Çoğu koruma delinebilir. Fakat şuda varki, Delinebilir olması, hiç tedbir almamanız gerektiği anlamına gelmez. Tüm etkilerden korunamasanız bile çoğundan korunmanız bile çok faydalıdır. Ayrıca şu konuyada değinmek istiyorumki, ”Vefklerin evrensel enerjiyi toparlayarak hiç bozulmadıkları, vede sürekli işe yaradıkları” iddiası tamamen asılsız vede gerçek dışı bir iddiadır. Vefklerde bozulabilir, delinebilir. Açıkça söylüyorum, şu kişideki vefk bozulsun demem bile yeterli gelebilir. Bu kadarda basittir vefkleri delmesi ve vefk bozması.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma,

Cin çarpması vefki

Pazartesi, Mayıs 9th, 2011

Cin çarpması vefki:

Rular alemi dediğimiz ruhani varlıklar aleminde sadece genel olarak bilinen cinler alemi periler alemi ve ifritler alemi yoktur. Çok daha fazla sayıda, kimilerinin ismini bile duymadığı pek çok ruhani çeşidi vardır. İfrit cazı dev hadimler ve hüddamlar  bunların başında gelenlerdendir. Şunuda konusu gelmişken belirteyim periler cinlerin dişileri değildirler. Ayrıca Müslüman cinlerin zarar vermediği iddiasıda çok yanlıştır. Rukye ile tedavi yapanlar bilirlerki en kolay alınan cin musallatları, Müslüman cinlerin olduğu musallatlardır. Kafir cinlerin çıkarılması daha zordur. Ruhani türleri için olan vefkler çok çeşitlilik kazanır. İçip yıkanma, içme, tütsü,serpme, taşıma mekana asma yada gömme genel olarak kullanılan yöntemlerdendir. Diğer bir ayrıntı olarak ta denilebilcek şudur ki bunların bir kısmı yapılan bir büyü neticesinde geldiği için cin mulallatı olan kişilere büyü bozma formüllerininde uygulanması faydası mücerrep bir durumdur. Bu tür vefkler tam olmasada kısmende olsa koruma görevide görür. Taşıma içirme, içip yıkanma tütsü  yüze sürme mekana serpme gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. Okuması olanlar olduğu gibi okuması olmayan çeşitleride mevcuttur. Bir kısmının yapımından önce veya yapım sırasında veya yapımdan sonra tütsü kullanılabilir. Kağıt deri demir bıçak bakır gümüş cam  taş avuç içi ve benzeri nesnelere yazılabilirler. Bazen iplik yada yaprak kekik suyu gibi değişik nesnelerlede uygulamaları yapılabilir. Bu tür vefklerde dikkat edilecek husus şudurki;  musallatın ne sebepten geldiği hangi taifeden olduğu hangi türden olduğu vs… genel olarak belli olmayacağı için çoklu işlem yapılması uygundur. Yani size al şu vefki geçer denirse pekte itibar etmeyin derim. Ayrıca vefk yapacak olan kişinin vefk yaparken uyulacak ve dikkat edilecek vefk yapma kaidelerini iyi bilmesi gerekir. Cin çarpmasına uğramış olan kişiye çok daha ağır sıkıntılar verebilir. Bu nedenle, işin gerçekten uzmanı olan kişilere başvurmanız gerekir. Üstte yayımlamış olduğumuz cin vefki, cin çarpması, cin musallatı olan kişileri cinlerden kurtarmak için vede cinlerden korunmak için tanzim edilmiş bir vefktir.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma,

Havas Hoca Yorumlar

Salı, Nisan 19th, 2011

Havas Hoca (Barış) cinlerden kaynaklana şikayet ve diğer konulardaki çalışmalardan memnun kalan kardeşlerimizin yaptığı yorumlar.
Referanslarım her geçen gün çoğalıyor. sizlerde referanslarımdan olabilirsiniz. Burada yorumlarını yayınladıklarımız, çok az sayıda kişidir.
bütün medyumluk siteleri kendilerinin insanların sıkıntılarına çare olduğunu iddia ederler

bir kısmı kendi sitelerine çeşitli yazılar yazarlarki insanları inandırmak için

oysa ben hiçbirinin bugüne kadar yapamadıklarını yapıp forum sitelerinde birebir insanlara yardımcı olmaya çalışmaktayım

bu yüzdem referaslarımıda o sitelerdeki insanlardan yapmıştım.

artık referans olmak isteyenler

http://www.havasforum.com/members/havas-hoca.html

profiline mesaj bırakarak referans olabilirler…

dln - 06-14-2011 - permalink

işlem yaptırdım Allah razı olsun 3 güne etkisini gösterdi yüzüme bakmayan cocuk bnmle hiç olmadıgı kadar ii k onustuuuuu  ve barıstık

dkaraman - 06-10-2011 - permalink

s.aleykum
gitmediğim doktor ve hoca kalmadı çok ciddi paralar verdim ama hiçbir düzelme ve iyileşme olmadı, Allah cc havas hocamla tanıştırdı ve herşey Allah cc yardımı ile düzene girdi ve tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. Allah cc razı olsun ….

xxx02 - 05-10-2011 - permalink

barış abicim destek ve yardımlarınla ayaktayım Allah senden razı olsun inş yakında çok güzel haberler vericem bundan önce imkansız gerçekleşmişti şimdi ise diğer imkansızı bekliyorum ama biliyorum ki önce rabbimin keremi sonra senin duan ve desteğinle biiznillah oda gerçeleşecek rabbim ilmini artırsın ve seni bizden ayırmasın

burcuburcu - 05-03-2011 - permalink

ben umutsuzluk içinde kıvranırken derdime erman oldunuz RABBİM in izniyle.duygularımı kaleme dökemem belki ama hocam ALLAH sizden razı olsun.istediğim oldu.darısı tümhasret çakenlere olsun.hocam ALLAH İLMİNİZİ arttırsın….

asi - 04-27-2011 - permalink

ALLAH cCc binlerce kere razı olsun degerli hocam bugün 15 ci gün ve ben ilk güzel gelişmeleri dün akşamdan itibaren yaşamaya başladım ve yaşamaya devam ediyorum iyi tanımışım havas hocam sizi ve aramışım artık bırakmam sizi degerli hocam daha güzel şeyler bekliyorum önce ALLAH sonra size güveniyorum hocam rabbim uzun ömür bahşetsin selam ve dua ile arıycam birkaç güne sizi ben tüm darda olan kardeşlerimize ALLAHIM yardımcı olsun ben çokkkkk sevinçliyim rabbim de sizi sevindirsin havas hocam iyiki varsınız…

leylam - 04-26-2011 - permalink

s.a hocam.sizin yardımlarınızla ve allah ımın izin vermesiyle sevdiğimle kavuştuğumu söylemiştim size.rabbim kısmet ederse inşallah önümüzdeki ay nişan düşünüyoruz.yalnız benim ailem özellikle de babam biraz geçimsiz ve karşı çıkıp olay yaratcak eminim çünkü hem yaş farkı var hem başka sebepler.hocam babamın ve ailemin daha ılımlı olması sadece bu olayda değil günlük hayatta daha sakin ve huzurlu olması için ne yapabilirim,önerebileceğiniz dualar var mı çünkü özellikle babam aksiliği ve huysuzluğu ile hayatımızı zorlaştırıyor.onları da kırmak istemiyorum .yardımınızı bkliyorum.allah a emanet olunL

güliz - 04-23-2011 - permalink

Havas hocam Allah sizden razı olsun.Şubat ayının başında size ulaştım ve hem iş hem de özel hayatımla ilgili sıkıntılarımı size anlattım.İşten çıkartılmıştım ve sevdiğim ile ayrı şehirlerde olmamız nedeniyle ayrılmıştık.Benim için hazırladığınız dualar ve fevkleri Allah kabul etti ve tam 28 gün sonra ablamın işi sevdiğimin yaşadığı şehre tayin oldu ve bu sayede ben de o şehre gittim ve taşınmamızın ardından tam 23 gün sonra çok hayırlı bir iş nasip etti Allah bana.Şuanda hem işim var hem maddi sıkıntılarım azalmaya başladı hem de sevdiğimle barıştık.Allah senden razı olsun.Bana yol gösterdin.Bıkmadan usanmadan beni dinledin ve yetim olduğum için para derdine düşmedin..Allah size hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah.

canasu25 - 04-19-2011 - permalink

Havas Hocam
Allah sizden binlerce razı olsun .Anneme yaptığınız bakım sonucunda hamd olsun eskiye nazaran çok çok iyi .Rabbim ilminiz artırsın hocam.
İyiliğinizin karşılığını her iki cihandada rabbim fazlasıyla versin.Annemin size dua ve teşekkürleri var.

Allah’a Emanet Olun Havas hocam

Hürrem - 04-19-2011 - permalink

Havas hocama şubat başında ulaştım.Sevdiğim kişiyle yollarımız ayrılmıştı.Şubat öncesi başka hocalarla da görüşmem oldu ancak maddi,manevi kayba uğradım.Hocamın sitesini tesadüfen gördüm ve içimden gelen bir güvenle kendisiyle bağlantıya geçtim.Hiç vakit kaybetmeden bana bazı çalışmalar gönderdi.Dediği gibi hepsini uyguladım.Tek bir işlem kaldı,onu da beni görmeye geldiğinde uyguluycam..Tamamen kaybettiğimi sandığım adam 1 ay kadar önce beni çok özlediğini,görmek istediğini söylerek aradı..O zamandan beri haberleşiyoruz.Ayrı şehirlerde olduğumuz için henüz bir görüşme sağlanamadı ancak bana geleceğini söylüyor..Mucizevi bir şekilde değişen bu durumu Rab’bimin izniyle hocama borçluyum.Hocamın yardımı olmasaydı yüzüm gülmezdi..İnanılmaz bir mutluluk yaşadım Benim yüzümü güldürdüğünüz için Allah ne muradınız varsa size versin..Hakkınızı helal edin..Bundan sonra güvenle arayabileceğim tek hocamsınız..Allah sizi korusun ve uzun sağlıklı bir ömür nasip etsin…

leylam - 04-11-2011 - permalink

s.a hocam.önce allahın sonra sizn sayenizde şu an sevdiğimle evlilik planları yapıyorum.gayet merhametli,yumşak hatta alkol alıyordu ıraktı çok şükür.hocam huzurumuzun devamı için hangi dua veya esmayı önerirsiniz günlük çünkü dua benim gücüm herşeyim.bilgilendirirseniz sevinirim.allah a emanet olun.

YuksekSadakat - 03-25-2011 - permalink

HAVASHOCAM ALLAH RAZI OLSUN SORUNLARIM VARDI YA SELAM YA KUDDUS ONERDIN DAHA 2.gun iYILESTI KARDESIM TAMAMEN REFERANSINA YAZIYORUM CUNKU YARDIMA IHTIYACI OLAN KARDESLERIMIZ GORSUN SENDEN YARDIM ALSIN

DeLi_PeRi - 03-21-2011 - permalink

hocam ALLAH senden razı olsun inşallah rabbim sana öyle bir ilim bahşetsin ki zamanımızda senin üzerine kimse olmasın inşallah cennetin firdevsi bahçelerini sana bahşetsin.hangi birini yazayım ki yaptıklarının,birinin sevgilisi 5 gün de döndü.diğerinin bağlılığı çözüldü evlendi yüzü güldü.ötekinin 4 senedir tıbbın çare bulamadığı rahatsızlığı düzeldi onların da slm ve duarı hep seninle. Seni doğurup kazanandan Allah razı olsun.bana gelincee  ) evi terk eden deli kocam varya hemen yuvama döndü hemde nasıl aşıık döndü.Adam kuzu oldu..şimdi ben içimden diyorum ki ona nasıl olsa arkamda havas hocam var kuzu kuzu gelirsin yollar senin diyorum )) şaka bi yana yuvamda güller açtı…. ne mutlu bana! hocam senii rekorlar kitabına yazdırmak isterdim!ALLAH SENDEN her yerde razi olsun ALLAH SIRTINI NE BU DÜNYADA NEDE ÖTEKI DÜNYADA YERE GETIRMESIN ALLAH INSALLAH SANA PEYGAMBERLİK SEVABI

aşk- 10-01-2011 22:26

selamün aleyküm.hayatımda ilk defa sevinçten ağladım buna vesile olduğunuz için size çok teşekkür ederim.düne kadar üzüntümden hıçkıra hıçkıra sabahlara kadar ağlıyordum. tam 1.5 yıldır ne yaşadığımı Allah biliyor.Yüzümü güldürdünüz, bana yaşama sevincimi geri verdiniz, beni hayata döndürdünüz.Allah sizden binlerce kez razı olsun.Böyle biriyle tanışmama vesile olan Lahuti ailesine sonsuz teşekkürler.Allah’ıma sonsuz hamdu senalar olsun.Elhamdülillah.hocam iyiki varsınız.Allah sizi başımızdan eksik etmesin.beni of bile demeden dertlerimi dinlediniz.hakkınızı helal edin.

Allah cümle ümmeti Muhammed’e(s.a.v.) bu mutluluğu yaşamayı nasip etsin.(maşallah barekallah).inanın hala şoktayım.Allah’ın adına size yemin ederimki bir mucize gerçekleşti.İnanın ve arayın Allah’ın izni ve hocamın vesilesiyle gördüklerinize, duyduklarınıza ve yaşadıklarınıza inanamayacaksınız.Ben yaşadım ben bilirim.çevremde tanıdığım ne kadar gözü yaşlı insan varsa, ne kadar derdi olan insan varsa hepsine sizi anlatacağım.Size ne kadar teşekkür etsem azdır hocam iyiki varsınız, iyiki sizi aramışım, iyiki sizi tanıdım.

Orkun62 - 08-01-2011 14:34

barış hıcama teşekkürler allah sizden razı olsun gerçekten karşılık beklemeden herkese yardımcı oluyorsunuz. yaptıklarınızda çok etkili. allah sizi başımızdan eksik etmesin.

tunarus- 06-01-2011 16:15

bu kadar samimiyetimle kimseye dua etmemiştim hocam allah razı olsun

profmert- 03-01-2011 19:40

barış hocama tesekkurler 2.kez yardımıma koştu allah kendısınden razı olsun..

kanatsizguvercin - 01-01-2011 23:11 –

herkeze tavsiye ederim Allah razı olsun ki beni sıkıntılarımdan kurtardı hocam sizden allah razi olsun allah hersey gönlunuze göre versin sayenizde problemlerime care buldnuz kurtuldum iyiki varsiniz mükemmel bir insansiniz

xxx02 - 27-12-2010 22:57

barış abim rabbim senden razı olsun iyiki varsın ve iyiki hep yanımızdasın rabbim ilmini artırsın

yaren- 17-12-2010 17:39

Hocam Allah razı olsun tüm kalbimle söylüyorum mükemmel bir insansınız. Selametle Allah yar ve yardımcınız olsun.

byhakanozkan - 21-11-2010 01:13 -

arefe günü kardeşim gece köyde karanlık bir tarlada benim yanıma gelirken çarpılmıştı. kardeşim aynaya bakınca sinirlenip ağlıyordu. saçma şeyler söylüyordu. hemen şehire getirip doktora gittik. sinir kırizi geçiriyor dediler. iğne felan vurdular düzelmedi. daha sonra internet kafeye gelip havashocamın numarasını aldım aradım durumu anlattı yardımcı olacağını söyledi. dah sonra telefonu kapattım bir iki saat sonra kardeşim düzeldi. ALLAH RAZI OLSUN. ne denir ki. hiçbir karşılık beklemeden yardımcı oldu.ALLAHTA onu darda koymasın. dara düşürmesin. ALLAH BİNLERCE KEZ RAZI OLSUNNN.

la_tahzen - 11-11-2010 20:59 -

Abi senden Allah razı olsun. Öğlen seninle konuştum ve kısa bir süre sonra kendimi çok daha hafiflemiş, üzerimden bir yük kalkmış hissettim. Allah’ın izniyle diğer sıkıntılarım da tıpkı bu ağırlık gibi kalkıp gidecek. Çok teşekkür ederim. Hakkını helal et.

QuaraQiiz - 08-11-2010 01:07 -

dertlerimizi buyuk bi sabırla dinleyip derman aramaya calisdiginiz icin Allah sizden razi olsun !!

Gizmo18- 07-11-2010 13:00 -

Havashoca-m Bircok sitede TEK ALLAH RIZASI KAZANMAK Icin binlerce kisiye yardim etmis DERTLERINE DERMAN OLDU INANMAYAN ARASTIRIR TESEKKUR MESAJLARINA DA BAKAR ALLAH ONDAN RAZI OLSUN GERCEK HAVAS ALiMi HOCAM CENAB-I ALLAH ilmini ARTIRSIN ALLAH GANi GANi RAZI OLSUN in$

inşirah - 29-10-2010 21:47 -

pinkbluee sevgilinin geri dönmesi sadece ve sadece Allahın emri ile olur.havas hocam dan Allah razı olsun ki beni sıkıntılarımdan kurtardı.kendisinin hakkını ödeyemem.ancak şunu kesin olarak bilki yeryüzünde Allahın emri olmadan hiç kimse kimseye gelmez.

yusufzahir - 22-10-2010 14:30 -

Rabbimize rabbimizin ilmindeki kelimeler adedince ..onun razi olacaği hoşuna gideceği şekilde şükürler olsun inşallah.rabbimize çok teşekkür ediyoruz bariş kardeşim….iyi ki seninle tanişmamiza vesile oldu.üstümüzden tonlarca ağirlik kalkti sanki..elhamdulillahirabbilalemin

HAZANDİLAN- 18-10-2010 00:01 -

Aşağıda dil altı ile ilgili yazıyı okuyunca Havas Hocam bize de göndermiştin.hatta bir yerde yine bu sitede yazını okumuştum bazı arkadaşlara gönderdim fakat sonucunu bilmiyorum demiştin..gönderdiğin kişilerden biri de bizdik…Evet bu dil altı muazzam birşey inanın en katı insanlar bile size karşı bir anda melek oluyor…zannediyorum ki dil altı diye bir konuydu merak edenler olursa Havas Hocanın o yazısını okuyabilir hakikaten çok etkili…CGRGLR nicli kardeşim aynen yazdığın faydaları ben ve eşimde gördük..selametle..

yazımın devamı….evet arkadaşlar korkmayın arayın ücret konusu yaxdıklarımı okuduysanız inanın sorulmayacak kadar cüzzi neden mi…çektiğiniz sıkıntıların eğer kısa bir sürede gideceğini bilseniz ödeyeceğiniz bedelleri düşünün…neler vermezdim ki dersiniz…sadece çekinmeyin arayın…Nitekim Havas Hocada bir kul..sadece bizden daha fazlakafa yoruyor bizden daha fazla emek harcıyor…uğraştığı ilimde HEP YÜCE YARATAN’ın hak kıldığı yolda ilerliyor..belki bazı insanlar art niyetle benim bu yazıları Barış kardeşimin reklamı için yazdığımı düşünebilir..YÜCE YARATAN ŞAHİDİMDİR ki bu yazdılarımdan haberi bile yok…minnet duygusu ile her gelişmeyi yazıyorum..çünkü her gösterdiği yol hayırla sonuçlandı…Barış kardeşim ALLAH seni uğraştığın ilimde muvaffak kılsın seni sevdiği kullarından eylesin..amin..yazdıklarımı okuyan tüm kardeşlerime de Allah gönüllerinde haklarında hayırlı olan her ne muratları var ise tez zamanda versin..selametle….

HAZANDİLAN – 17-10-2010 23:44 -

Barış kardeşim selam çatalcadan n….3 hafta önce senden bir konu için yardım istemiştim..eşimin işi için bana dediğin YUSUF suresinin 54.55.56 ayetlerini aynen anlattığın gibi yaptık..uzun zamandır sende biliyorsun olmayan oldu…3 gün geçmeden arandı..bu gecenin sabahında saat onda görüşmesi var…akibetini yazarım..Barış kardeşim..Önce YÜCE YARATAN dan diledik..dileğimizde sen yine sebep oldun..Bunlar özel şeyler daha önce yazdıklarımı okuyan kardeşlerimiz az çok Barış kardeşimden gördüğüm hayırlı yardımları okumuşlardır bunu açıkça yazdım çünkü özelime çok mesaj atan arkadaşlar var…bana soracaklarınızı HAVAS HOCAYA sorun…korkularınız vardır anlarım sizi ama şunu bilin ki karşınızdaki şarlatan olamayacak kadar düzgün bir insan ..

cgrglr- 09-10-2010 -

Barış hocamın bana hazırladığı dil altını bugün kullanma fırsatım oldu. Karşımdaki kişi ile olan toplantım sonucunda istediğimi elde ettim. Ve emin olun çok zor bir toplantıydı çünkü işin içinde daha zor şeyler vardı ama karşı taraf isteğimi geri çevirmedi ve kendi isteğinden bir anda vazgeçti. Allah`ın izni ile istediğim sonucu aldım. Barış abiden Allah razı olsun. Son 2 haftadır her telefonuma bıkmadan usanmadan cevap veriyor. Her telefon görüşmemde de emin olun o kadar çok rahatlıyorum ki anlatamam. İşinin ehli ve bu işi emin olun maddiyat için kesinlikle yapmıyor. Uyguladığı vefkler ve tılsımlar gerçekten işer yarıyor. Zaten kendisi de her konuşmamızda kesin diye bir şey demiyor ve Allah izin verirse olur diyor. Eğer helal işlerinizle alakalı istekleriniz olursa kendisi ile çekinmeden görüşebilirsiniz..
Bu ilmi güzel sebepler için kullanmamıza vesile olan Barış hocamdan Allah 100bin kere razı olsun..

tertuğ- 04-10-2010 -

Herşeyden önce çok dürüst-işinin de ehli…hocam msnde yoksunuz)

zaralim- 29-09-2010 -

s a Allah razı olsun hocam 2 akşam önce tel aramıştım çok değişiklikler oldu uykularım rahatladı yanımda çalışan münafık biri vardı dine imana hakaretler yağdıran işten kendi kendine çıkmasını istiyordum bugün kendi kendine çıktı işler inşallah yoluna giriyor hocam size tel mesajda atmıştım bana ara ara bakın çok uğraşan var diye lütfen ilginizi kesmeyin 9 yıldır sıkıntı çekiyorum inş önce rabbim sonra sizin sayenizde kurtulacam ALLAHa emanet olun tel mesajında anne adını yazmıştım selam ve dua ile kalın

etudiante- 26-09-2010 -

mükemmel bi insan.. az önce konuştum havas hoca’yla ve o kadar moralim bozuk bir şekilde aramıştım ki.. diplerdeydim..sonlardaydım.. ama onun anlattıkları, verdiği tavsiyeler ve insanlığı benim yeni umut ışığım oldu.. o kadar iyi bir insan ki.. özellikle de telefonda üzerimdekileri bozması erçekten çok hayret vericiydi.. omzumda bir uyuşukluk oldu önce ve sonra hocanın in demesiyle parmak uçlarıma indi uyuşukluk.. ve ordan çıktı, qitti.. kimin bir derdi bir sorunu varsa çekinmeden havas hoca’yı arasın diyorum ben.. ilmi bir yana, öyle candan bir insan ki.. her şeyi rahatlıkla paylaşabiliyorsunuz.. ve en önemlisi piyasada qezen o sahte hocalarla alakası yok.. sahte vaadlerde bulunmuyor, ve bir işlem yaparken mutlaka karşı tarafında psikolojik ve sosyolojik durumunu düşünüyor.. ALLAH ve KuR’an biliyor kısacası.. ”Allah izin verirse” diyor..diğer yalancı hocalar qibi 3 qünde 5 qünde yaparım demiyor..

cgrglr- 22-09-2010 -

Telefonla konuşurken aşağıda yazılanlar bir bir oldu.. Sağ ve sol kolumda uyuşma oldu konuşurken.. Barış hocam gerçekten Allah razı olsun sizden.. İnşallah sıkıntılarım gider Allah nasipse..

qudra- 21-09-2010 -

Barış hocam göndermiş oldugunuz dil altı formülünü aldım.İnşaallah faydasını görecegim
Ayrıca dünde telefonda o kadar derdimi dinlediniz her zaman oldugu gibi hatta uzerimdeki agırlgıda aldınız Allah razı olsun bin kere,İyi ki sizinle tanışmışım telefonda bile sizinle konuşmak insanı rahatlatıyor…Hocam Selametle…

heves- 16-09-2010 -

Bir hocanin nasil olmasi gerektigini gösteren bütün özellikleri tasiyor . piyasada bu kadar sartlatan varken baska insanlar baris hocami nasil bulamaz sasiriyorum. kardesim aldanmayin . adam gibi adam olan , ve aslan gibi yürek tasiyan baris hocami bulun dertlerinizi cözün.insan zaten baris hocasiyla görüstümü hocanin ne oldugunu anlar . enkisa sürede teshisini koyar ve hic evirmeden cevirmeden ne oldugunu ve neyapilacagini söyler. isinin ehlidir ,ona ne cin nede büyü dayanir. ayrica yazdigi muska ve vefklerle tamamen kurtulursunuz. konusmalari babacandir ve insani rahatladir. rahnman razi olsun ve varolan ilmini artirsin vesselam.

HAZANDİLAN - 16-09-2010 -

YÜCE MEVLAM hepimize akıl vermiş ben aptal değilim ki hayrını görmediğim işin peşinden koşayım kaldı ki üniversite mezunu biriyim doğruyu yanlışı tahlil edebilecek bilinçteyim..eğer bir eksiklik bir yanlışlık görmüş olsam inanın buradan rahatlıkla yazardım..paranızı emeğinizi boşa harcamayın..Barış kardeşime sadece ulaşın görün bakın neler oluyor hayatınızda..Hiç kimseyi yanlış yönlendirip darda sıkıntıda insanları bir de ben sıkıntıya sokmak istemem yukarıda YÜCE ALLAH var…vebal ağır ama eğer ki hayır gördüm ise bunu yazmak ta boynumun borcu..Dilerim tüm sıkıntılarınız tez zamanda geçer..HAVAS HOCA sana her zaman ettiğim duayı tekrarlayıp tekrar teşekkür ederim..HAVAS HOCA ALLAH SENİ UĞRAŞTIĞIN İLİMDE MUVAFFAK ETSİN..YOLUN AÇIK OLSUN KARDEŞİM..

HAZANDİLAN - 16-09-2010 -

2
ALLAH binlerce kez razı olsun Barış kardeşimden inanın dualar elimize ulaştıktan sonra daha ilk günden adam küfürü biraktı konuşmaz oldu..yaklaşık 40 gün sabrettik özellikle ben çok merak ediyordum bu katı adam düzelirmi bu mazlum kadına eziyetten vazgeermi diye..40 sonunda katı adam melek oldu..ilk yaptığı şey karısına 10 dönüm arazi almak oldu..yaptıklarından pişmanlıktan kavruluyor..çok şükür HAVAS HOCA bu işinden evvel YÜCE ALLAH sonra ilmi ile yüz akı ile çıkmış oldu.İnanın aklınızda zerre kadar şüphe olmadan arayabilir sıkıntınızı paylaşabilirsiniz.Bana özelden mesaj atıp soru soran arkadaşlarıma sadece şunu söyleyeyim para konusu asla ve asla birincil dert değil..

HAZANDİLAN – 16-09-2010 -

Öncelikle buradan herkese selamlarımı iletiyorum,sıkıntılarınız her ne ise ALLAH tez zamanda hakkınızda hayırlı olan neticeleri versin..Barış kardeşimle yaklaşık bir yıl oldu bu siteden tanışalı herkes gibi bende tedirgin tedirgin kendisine mesaj attım(tedirgindim çünkü bu tür konulardan hep korktum)fakat yaşadıklarımızdan sonra bir büyüğüm işin ehlini bulursan derdinize derman olur dedi..ok şükürler olsun ki HAVAS HOCA yı bulduk..konuşmaları gayet mütevazi asla ve asla insanları sömürme derdi olmayan bir insan,2 kez kendi işim için başını ağrıttım,hayırlı hemde çok hayırlı neticeler aldım..sonrasında yaşadığımız yerde başı dertte olan bir ablamızın derdini kendisine ilettim kocası ikinci eşi almış iki çocuk yapmış ve kendisinin kırk yıllık emeğini hiçe sayıp hergün dövüyordu…YAZIYI 3′E BÖLMEK ZORUNDA KALDIM YAZACAKLARIM UZUN SIĞMIYOR..

refo75 - 15-09-2010 -

hocam allah sizden razı olsun gitmedigim hoca kalmadıydı sizi tanıyıncaya kadar artık umudum kırıldıydı önce rabbimin izniyle sonrada sizin vesilenizle yuvam kurtuldu allahım sizden razı olsun

ynex- 15-09-2010 -

Hocam Allah sizden razı olsun. Bendeki musallatı 1 dakikadan kısa sürede çekip çıkardınız.

Ehli_İslam - 13-09-2010 -

Havashocanın yazdığı dil altı formülü gerçekten mucizevi etkiler yaratıyor. Onun sayesinde istediğim işe alındım. Daha önce de başvurmuştum fakat kabul edilmemiştim. Çok etkili bir dua, adeta karşınızdaki insanın dilini bağlıyor ve ne isterseniz isteyin hayır diyemiyor. Artık çantamdan çıkarmıyorum, gün içerisinde ihtiyacım oldukça kullanıyorum. Birdaha bunu yazacak birini bulamam korkusuyla Havashocaya birkaç kez daha yazdırdım Çok teşekkürler hocam Allah sizden razı olsun, sizin gibi bilgili ve değerli hocalarımızı başımızdan eksik etmesin.

aşkım kaptan- 09-09-2010 23:11 -

evet barış abi gerçekten çok degerli bi insan okdar içten biri ki iyiligi sesine yansıyo zaten konuşurken

dreamlove- 06-09-2010 -

Saygıdeğer hocam,bi süredir üzerimde bi bunalım bi sıkıntı ve bi ağırlık vardı…meğer bendeki cinler sıkıntı veriyormuş eve girmek istemiyordum eve gidince sanki evde düşmanım varmış gibi davranıyordum çok şükür rahatladım…canlı canlı çekti aldı…kısa bi sürede de ferahlama oldu…hafifledim…Allah razı olsun , efendimize komşu eylesin hocam iyi ki varsınız…

canımmm- 06-09-2010 -

kalbi mükemmel abim,sıkılmadan usanmadan beni herzaman dinledin Allah senden razı olsun,sayende çokçok mutluyum artık,eşimle aram düzeldi herşey çokdaha iyiye gidiyor.önce allah sonra senin sayende.çok uzun zamandır seni tanıyorum ne zaman yardıma ihtiyacım olsa herzaman yanımdaydın.bi görünüp kaybolanlardan yada insanların umutlarını kıranlardan olmadın.barış abiiiiiii dediğim heran yanımdaydın.iyiki varsın abi.aman nazar değmesin hediye yağmuruna tutuyorda eşim beni

sinameki75- 04-09-2010 -

allah katında merteben artsın hocam cennet kapıları ayağına açılsın dünya iyisisiniz allah işlerini rast getirsin bereketiniz artsın.beni dinlediniz geri çevirmediniz çok tşk ederim çok huzur doluyum.

kristalküre- 02-09-2010 -

Herşey için Allah razı olsun, dün sizinle telefon görüşmem sırasında bana musallat olan cinden kurtuldum. Sırtımda sanki bir el hissettim ve daha sonra yavaş yavaş omuzuma oradanda koluma daha sonra ellerim ve serçe parmağıma kadar inan bir ağırlık hissettim ve serçe parmağımda karıncalanma ve uyuşma oluştu ve oradanda da tamamen ağırlık kayboldu. ve telefon görüşmesi sonrasında inanılmaz hafifledim ve gecesi ise uzun zamandır bu kadar huzurlu ve rahat uyku uyumamıştım diyebilirim. Kendimi kuş gibi hafif hissettim ve çok rahatlamıştım.

Şuan çok iyiyim çok şükür Allahıma. Bana karşı göstermiş olduğunuz emeğiniz iyi niyetiniz ve yardımlarınız için Allah binlerce kez razı olsun. Dilerim Rabbim sizi hiçbir zaman sıkıntıda darda bırakmaz. Allah tüm işlerinize kolaylıklar güzellikler ihsan eylesin. Allahın nuru her daim yolunuzu aydınlatsın. Ömrümün sonuna kadar tüm kalbimle tüm içtenliğimle her daim dualarım sizinle olacak.

nigxe - 29-08-2010 -

allah razı olsun barış hoca sizin kadar iyi yardımsever ve ilim sahibi insanların olduğunu görmek çok güzel..

ibis73- 28-08-2010 -

baris hocam süper hoca, gerek insanligi gerek ilmiyle örnek alinacak bir insan. ondan allah c.c, gani gani razi olsun. onu kiskananlar catlasin.

hanafta- 26-08-2010 -

evet arkadaşım sonunda ben de ulaşabıldım gayet pozitif hoş bir insan gayet sabır ile beni de dinledi ve yardımcı oldu.Çok teşekkür ederim.

ulkerdem- 24-08-2010 -

Barış hoca’dan Allah razı olsun hakikaten iyilik meleği ben ve oğlumda yardım ve faydalarını yaşayan kişileriz İki cihanda işleri rast gelsin rabbim yolunu açsın.

Abdüssamed43- 23-08-2010 -

Bende barış hocanın tedbirlerinden memnunum prenseshayal72 ye diğer arkdaşara ktılıyorum barış hocayı çekişnmeden arayabilirsiniz

dilaysa- 18-08-2010 -

barış hocamla 2 ay önce bu site sayesinde irtibata geçtim bir takım sıkıntılarım vardı allah razı olsun bana çok faydası dokundu.şifa buldum şimdi çok iyiyim.burdan tüm arkadaşlara sesleniyorum hiç tereddütünüz olmasın gerçekten barış hoca derdinize derman olacaktır.

nokta48- 11-08-2010 -

hocam Allah sizden razı olsun.iyiki varsınız…

beyto1989- 10-08-2010 -

Allah Sizden Razı Olsun Hocam…….Hemde 70 Milyon Kez…

Daiys- 10-08-2010 -

Sıkıntılarımdan kurtulmak için araştırdığım hocalar çok yüksek ücret istiyorlardı ve bunun için durumum müsait değildi. Allaha hep dua ettim bana yardım edecek birini bulmam için Allah karşıma HavasHoca yı çıkardı. Farkında olmadan yaptığım bir hata yüzünden 10 yıl cin musallatına maruz kaldım. Hocam bunu tespit etti ve bedenimden çıkmalarını sağladı. Benim için çok ilginç bir deneyimdi. Bir tanesi sağ kolumdan aktı diğeri sol bacağımdan çıktı. Sağ elimin işaret parmağındn çıktıktan sonra parmak ucum uyuştu ve çok rahatladım. Allah HavasHoca ya ve sevdiklerine her zaman maddi ve manevi mutluluk nasip etsin. Her zaman duacı olcam çok çok teşekkür ederim Hocam. Allah razı olsun sizden.

katrem87- 03-08-2010 -

hocam siz çok iyi birisiniz.. yaptığınız işlemlerin galiba yavaş yavaş sonuçlarını görmeye başlıyorum hayatımda değişimler oluyor .. hayırlısıyla daha güzel şeyler olacak çok teşekkürler beni dinlediğiniz ve yardım ettğiniz için…

rozerin- 25-07-2010 -

merhaba barış hocam,telefonda derdimi bıkmadan dinlediniz,ve yardımcı oldunuz.üzerimdeki ağırlığı aldınız.müthiş birisiniz.bu bir mucize gibiydi.her şey gönlünüzce olsun ve çook çook saolun.allah razı olsun…

Fatma didar - 07-07-2010 -

bana da telefonda yardım ettiğiniz için Allah sizden razı olsun..Allaha emanet olun

armedas- 07-07-2010 -

İlk önce telf. da ağırlığımı aldınız ve hissettiklerimle şaşırmıştım uykularım düzeldi kabuslarım sıkıntılarım düzeldi, sonra yardım elinizi uzattınız şimdi ise mucizeler olmaya başladı açılmaya başladı herşey sanki uzun zamandır şansızlık yaşamamışım gibi tüm kapanan kapılarım açılıyor Allahın izniyle , önce Allaha sığındım sonra sizin yardımınıza, söyleyecek çok şey var iyiki bu siteye üye oldum ilim sahibi ve allah dostu olan sizi tanıdım , Allah bin kere razı olsun hocam , Rabbim ilminize ilim huzurunuza huzur versin, Allah başımızdan eksik etmesin sizi ve sizin gibi iyi insanları.. Sevgiyle kalın

konix58- 29-06-2010 -

tsk ederim baris hoca…telefon ile konusurken dediklerin aynen oldu..dedigin noktalarda titreme ve agirlik hissettim..ve sonrasinda inanilmaz bir rahatlama..oldukca etkilendigimi söylemek istedim.. tsk ederim hersey icin

tandogarken- 27-06-2010 -

hocam oğlum ıse grmes ıcın sızden yardım ıstemısdım allah sızden razı osun cok sukur allahının ıznı ve sızın yardımınızla ıse gırdı sıze tanıdığım ıcın cok sanslyımsızden bır rıcamdaha var haksız yere cok borclandım nsaıl kurtulablırım bu borslarda yalvarıyorum bana yardım adın ayrıca sıze tel nasıl ulasabılrm tel numarası vereblıyomusunuz sağlık ve mutlulukla kalın

alaturca- 23-06-2010 -

Hocam sizin yardiminizla inanilmaz seyler yasadim. Hic tahmin edemeyecegim seyler gercek oldu. Allah razi olsun sizden. Hocam yeteneginiz, bilginiz, yardimseverliginiz tartisilmaz. Sizi tanidigim icin cok mutluyum. Allaha emanet olun. Saygilar.

zeynep2010- 17-06-2010 -

hocam sizden Rabbim yarattıklarının adedince razı olsun, çok sıkıntılı zamanlarımda sizi telefonla rahatsız ettim hiç usanmadan bana tavsiyelerde bulundunuz beni dolandıran kişi tarafından hakkımı vermemesi bir tarafa tehdit ediliyordum sizinle konuştuğumun ertesi günü Rabbim başına öyle bir sıkıntı verdiki şimdi heryerde beni zorda bıraktığı için bu durumda olduğunu söylüyor, manevi huzurumu size anlatamam maddi sonuçlarınıda yakında Rabbimin izniyle alıcam inşallah, tekrar rabbim sizden razı olsun…

can can- 13-06-2010 -

allah sızden razı olsun .ben oyle huzurlu oldum kı ınanamassınız allah once herkese huzur ve saglık versın gerısı azımle olur .benı daha cok cesaretlendırdınız teşekurler

scarlet- 12-06-2010 -

Allah sizden razı olsun Barış Bey. Daha işlemlere yeni başlamama rağmen büyük rahatlama gördüm.
Eksik olmayın. Edirneden sevgiler…

duygu885- 10-06-2010 -

Azmin sonu daha once gelısmeleri yazmıstım sımdı benm ıcın deliriyo boyle surundunu grmek mutlu edıooo saol

uzak kuzey- 05-06-2010 -

bu sitede Benim hikayemi ve beni taniyanlar bilirler esim annesinin yaptigi negatifliklerden dolayi evimizi terketti bossndik vs.
Essiz bi insansin sana cok tesekkur ederim sayende rahat nefes aliyor ve huzur icindeyim.inaniyorum ki yardimlarin sayesinde esimin ve benim uzerimde ne kadar negatiflik varsa hepsi cok yakin zamanda yok olucak

profmert- 04-06-2010 -

Abim Allah razı olsun uzun zamandır beklediğim iş haberini bugun aldım.görüşmek dileğiyle Allaha emanet ol

mithril - 02-06-2010 -

Abim Allah razı olsun. Ben uzun sure ilac tedavisi gordum. Yetmedi terapiye gittim. Malesef o da yetmedi elime gecen koca bir hicti. Ama senden dualarini alinca degisti hersey. Yillardir cektigim derdimden kurtulmama vesile olsun. Allah yar ve yardimcin olsun.

atris- 01-06-2010 17:21 -

abıcım bende nısanlımla barıstım allah razı olsun ……………..rabbımızın kelamını bızden esırgemedıgın ıcın………………

xxx02- 31-05-2010 -

teşekkürler barış abi Allah senden razı olsun senin yardımlarınla sevdiğimle barıştım imkansızdı ama oldu Allah seni başımızdan eksik etmesin herşey gönlünce olsun rabbim ilmini artırsın

sinbat- 29-05-2010 -

Ortada bir sürü hoca diye kendini tanıtan dolandırıcı insan varken, sizin gibi mütevazi ve yardımsever kişilerin olması çok güzel sizinle konuştuktan sonra üzerimdeki ağırlık tamamen gitti allah razı olsun

HAZANDİLAN- 24-05-2010 -

Havasul Esrar kardeşimle bu siteden tanıştım çok şükür ki tanıştım..bana işlerimde inanılmaz yardımcı oldun..samimi olmam gerekirse hayatım boyunca hiç dışarıdan böyle manevi destek almamıştım(dua gibi) tedirgindim..bana telefonda demiştin ki yazacağım dualar eline ulaştığı an değişiklikleri göreceksin..Allah şahidimdir daha içeriye aldığım an neler yaşadığımı keşke buradaki arkadaşlara da anlatabilsem..ve 1 hafta önce çok sıkıntıdaki bir ablamız için aradığımda maddi durumunun kötü olması konusundaki hassasiyetin ve iyi niyetin için sana binlerce kez teşekkür ediyorum..Dilerim buradan çok arkadaşımız ulaşır sana ve faydalanırlar..tabiki önce YÜCE YARATANIN yardımı ile..Allah seni ve bizleri sevdiği kullarından etsin seni uğraştığın ilimde muvaffak etsin..

sanem - 20-05-2010 -

Havvasul Esrar hocamla lahutiden tanıştım. İyikide tanışmışım. Çok sıkıntılıydım msnde dolaşırken havvasul esrar hocamla dertleşmeye başladım vücudumda inanılmaz bir ağırlık ve omuzumda ağrılar vardı.Ben hiçbirşey söylemeden bana drek olarak sıkıntılısınız şu an dedi. Çok şaşırmıştım bana telini verdi ve kendisini aradım . telefonda bana vücudumda ağırlık olduğunu ve omuzumda ağrılar olduğunu söyledi gerçektente 2 haftadır inanılmaz ağrılar çekiyordum. telefonda beni tedavi etmeye başladı vüduma elektrik veriliyormuş gibi hissettim sağ omuzuma geçti elektrik daha sonra bana işaret parmağımdan çıkıp gideceğini söyledi gerçektende öyle oldu .Şimdi kuş gibi hafiledim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum.İnanılmaz birşeydi.Aramızda kilometrelerce uzaklık var bunu nasıl yaptı hala şaşkınlık içindeyim . kendisine buradan çok teşekkür ediyorum.

blackangel - 07-05-2010 -

Sirf sizin icin uye oldum buraya konusmamizdan sonra bi rahatlik cÖktu ve inancim artti benide diger yardim ettiginiz INSANLAR gibi geri cewirmeyip insallah huzura kavusturacaginiza inaniyorum..konustugumuz gibi haberlesiriz gÖrusmek uzere..

nazenin_- 04-05-2010 -

Öncelikle Allah razı olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Güzel kardeş, sözün bittiği yerdeyim.. Kelimeler yetersiz mucizeleri anlatmaya,olmaz sandıgım şeyler senin sayende bir bir gelişiyor. İnanılmaz huzurluyum. Dönmem diyen sevdiğim insan döndü, bendeki değişimlerde çabası… İlerleyen günlerde daha detaylı anlatmaya çalışırım şimdilik bunun tadını cıkarıyorummm. Allah razı olsun Barış kardeş….

duygu855 - 01-05-2010 -

Ne desem gerçekten bilemiyorum abicim Allah senden razı olsun işlemlerin etkilerini yavas yavas almaya basladım Çok şey değişti eskisi gibi değil değerim anlaşılmaya başlandı kademe kademe gidiyoruz bakalım inşallah sonuca çok yaklaştık..

ahdumisak - 26-04-2010 19:31 -

sitedeki en faydalı adam paylaşımların da işlerin kdr güzel ve sonuç veriyor …

balımss09- 26-04-2010 -

yardımlarınız için tekrar teşekkürler.allah sizden razı olsun hayatımdaki birçok şey yoluna girdi.

nisa*- 09-04-2010 -

Tekrardan allah razi olsun demek icin girdim. En kötü günümde yanimdaydin ve beni tesseli ettin, ve önce allahin ve sonra senin yardiminla sorunlarim cözüldü allah razi olsun kardesim, umarim daha cok dertli insanlara yardimin dokunur.. kendine iyi bak grs.

Sanaa- 06-04-2010 -

hey yüregi kocaman sessiz efendi adam siz bozulmayın dünya insan ve insanlık görsün gözüm

semihbaba4125- 23-03-2010 -

Tekrar tekrar ALLAH razi olsun abİ ALLAH başimizdan eksİk etmesİn sayende rahata ulaŞtim ya ALLAH in da yardimiyla tabİ mükemmelsin abİ Çok sağol bÜtÜn dertlerİm gİttİ sayende ya ALLAH ne muradin varsa versİn ya ALLAH seni sevsin hemde çok ALLAH seni ve hepimizi cümle müslümanları affedilenlerden eylesin günahlarını affetsin sıkıntını gidersin abicim AMİN ECMAİN

Merak34- 21-03-2010 -

sıkıntım hfifledi ve önemli bilgiler edindim teşekkürler..inşallah işlemlerde başarıya ulaşacak

balımss09- 20-03-2010 -

yaptığınız yardımlar için çok teşekkürler.allah sizden razı olsun.beni sıkıntıdan kurtardınız.tekrar görüşmek dileğiyle…

aykaranlık - 17-03-2010 -

yardımınız için çok teşekkür ederim, sanırım etkili oldu yaptığınız işlemler, sevdiğim kişiyle buzlar eriyor aramızda ) tekrar saolun Allah razı olsun

inşirah- 07-03-2010 -

ben yardımlarınız için çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.ağlayarak geldim.huzurla geri döndüm yanınızdan.çok teşekkür ederim.allah mertebenizi arttırsın

semihbaba4125- 03-03-2010 -

Allah razı olsun abi sayende derdimden kurtuldum çok sağol tabi Allah ın yardımıyla

RoMeO- 27-02-2010 -

selam abicim sana teşekkür ederim o değerli vaktini bana ayırdın ve bana birşeyler yaptın ve neticesini olumlu bir şekilde gördüm saolasın.

HAZANDİLAN – 18-02-2010 -

a.s Aykırı kardeşim,bugün tavsiye ettiğin bütün uygulamaları yaptım,Allah senden razı olsun.İnan dediğin gibi oldu ilk günden etkisini gördük..Allah bu ilimde hayırlı muvaffakiyetler versin.Bana yardımcı oldun Allah senin her işinde hayırlı başarılar versin..Tekrar hakkını helal et güzel kardeşim..

nisa*- 10-02-2010 -

selam, kardesim 3 senedir cözemedigim sorunumu aile ici gecimsizlik vs.. yaptigin bi islemde cözdün allah senden razi olsun… kardesim okadar hoca dolandim okadar yaparim ederim diyenler gördüm ama senin kadar basarilisini görmedim.. yine diyorum allah senden razi olsun.. umarim diger kardesleriminde yardimina kosarsin allah herkesin yar ve yardimcisi olsun..

Cinler görülebilirmi

Cuma, Mart 4th, 2011

Cinler Görülebilirmi?

Sık tartışılan konulardan biridir cinleri görmek. Cinler görülebilirmi? Gerek Hz. Muhammed (s.a.v.) gerek sahabeler yada alimler olsun bu konuda pek çok rivayetler mevcuttur. Cinlerin veya iblisin veya diğer ruhani türlerin, normal gözle görülemez olarak yaratılmaları hiç görülemeyecekleri anlamına gelmez. Bu insan göz yapısının görme derecesinin cinlerin varlığını görebilecek nitelikte olmamasına bağlıdır. Birazda Cinlerin size görünüp isteyip istememesi önemlidir.

En başta bir ayet ile görülebileceklerini isbat edelim

Neml 38-39

‘’Ey hey’et, dedi: kendileri teslim olarak bana gelmezden evvel o kadının tahtını bana kim getirir? Cinden bir ıfrit, ben, dedi: onu sana sen Makamından kalkmazdan evvel getiririm ve her halde ben buna karşı kuvvetli bir emînim’’

Ayette açık ve net olmak üzere Süleyman Aleyhisselamın cinlerden bir ifrit ile konuşması geçmektedir.

Müslim, ebu davud, Tirmizi Alkameden rivayet ederek derki: ….

-Ey Allah ın resulü seni kaybettik aradık ve bulamadık bunun için çok kötü bir gece geçirdik.

O zaman buyurdu ki : ‘’ bana cinlerden bir davetçi geldi onunla beraber gittim ve kendilerine kuran okudum’’

Az önce belirttiğimiz hadis teki

‘’Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldayamaz bir halde bulurdu’’-’’O nu bir duvara bağlamak istedimki, onu görüp bakabilesiniz)

Yine Allah c.c. resulü (s.a.v.) şöyle buyurur. ‘’miraç gecesi cinlerden bir ifrit bana musallat oldu. Elinde bir ateş şüresi ile beni takip ediyordu. Arkama baktıkça onu görüyordum…’’

Alimler genel olarak görülmemeleri hususunda çok ince ve küçük olduklarını yada renksiz olduklarından dolayı görülmediğini belirtmişlerdir. Uzun bir konu vede görülebileceklerine ait deliller verildiği vede verileceği için kısa tutuyoruz.

Hadis bilginlerinin bazıları Abdullah b. Ebi Talha dan naklediyorlar.

Afra oğlu Avf ın kızı yatağında arka üstü  uzanmış yatıyordu. Baktımki bir zenci üzerine atlamış boğazını sıkmaya boğuyordu. Tam o sırada sarı bir kağıdın yer ile gök arasında dalgalandığın gördüm. Gelip göğsüme düştü. Zenci alıp onu okuyunca şu ibareyi buldu.( Tekin in Rabbinden Tekin e. Salih kişinin kızından uzak dur! Ona dokunamazsın sen!). bunun üzerine elini boğazımdan kaldırdı. Eli ile dizime vurdu, dizim bir koyun başı gibi şişti.

Bu olay az farkla da olsa benzer şekilde nakledilmiştir.

Kağıtta ‘’Bismillahirrahmanirrahim. Akeb in Rabbin den Akeb e… Salih birine zararın dokunamaz’’ gibi.

Yine başka hadiste ‘’ Siz evinizde böyle bir haşere gördüğünüzde, ona önce üç defa “Allah rızası için git” deyin; belki o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse, o zaman cin değildir; zarar verecekse, öldürebilirsiniz’’

Bu ve buna benzer pek çok hadis vede rivayetler vardır. Bu örnekler çoğaltılabilecek olsalarda bu kadarını yeterli görüyorum. Diğer konularda görülme ile ilgili olan konularda verilen delillerde tekrar görülmeleri hususunda olanlar bulunucaktır.

Cinlerin görübelime durumlarına, hem kendilerinin isteklerine bağlı olduğunu hemde gözün yapısıyla alakalı bir durum olduğu üstte kısaca belirtmiştik. Göz, yapısı gereği herşeyi göremez, yada kulak her titreşimi duyamaz. Konuyu biraz daha açmamız gerekirse kulak örneğin, insan kulağı 20-20 bin Hz arasındaki sesleri duyar. Bu sınırın altındaki seslere infrasonik, üstündeki seslere de ultrasonik sesler denir. Bu sesleri normalde duyamayız. Veya gözümüz kızıl ötesi, veya ultraviyole veya x ışınları dediğimiz çeşitli ışın-ışıkları görmez. Bunlarıda çeşitli özel cihaz veya aletlerle tesbti edebilir yada görebiliriz.

Cinleride işte bu gibi bir septen dolayı göz yapısına bağlı olarak göremeyiz. Bazı kişiler gözlerindeki perde adını verdiğimiz şeyin kalkması veya kısmen kalkması (bazıları yırtılması olarak tabir eder) ile görüm açılır. Bu açılım bazen, kişilerin yaşamış olduğu ani heyecan korku veya boşlukta olma, sıkıntı anında, veya buna benzer durumlarda geçici olarak çok kısa veya daha uzun müddetli olur. Bazen ise cinleri görmek için özel olarak esma ayet riyazet veya davetlerde bulunur. Bu esnada gerek ruhsal veya bedensel bazı değişimlerle gözdeki perde kalkıp cinler görülebilir. Bazen ise davetlerde veya riyazetler neticesinde perdeyi kaldıracak bir hüddam adı verilen görevli tarafından göz perdesi açılır. Böylece ervahı ruhaniyet görülebilir.

Diğer bir konu ise cinlerin görünmek istemelerine bağlıdır. Ervah görünmek isterse, kendi bünyelerinde geçici bile olsa değişiklikler yaparak insanlara veya başka canlılara görünebilirler. Bazı kimselere özel olarak görünüp diğer insanlara görünmeyebilirler. Bu Cinlerin tasarrufunda olan bir konudur. Bu görünme isteği bazen bir cezalandırmak için korkutma ve zarar vermek için olur. Bazen ise kişiye yardım etmek amaçlı görünebilirler.

Özet olarak cinler görülebilir. Bu sabittir. Cinleri görmek, cinlerle konuşmak için iki sebep önemlidir. Gözümüzün yapısı ve cinlerin görünmek istemesi. Eğer perde tamamen kalkmışsa, cinler kendilerini gizlemedikleri sürece çoğu cinler görülür. Eğer Cinler görünmek isterse bu gözün yapısına bağlı olarak, bazen ışık bazen karartı veya gölge olarak bazen ise net olarak görülebilir. Eğer hem göz perdesi açık hemde cinler görünmek isterlerse o zaman yine cinler görülür.

Tüm bilgiler şahsıma aittir. Başka sitelerde izinsiz yayınlayanlara hakkım helal değildir. Barış hoca. 

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları, cinlerden kurtulma duası, cinlerden kurtulma duası, cin çıkarma,

Cinler Alemi

Cuma, Mart 4th, 2011

Cinler Alemi:


Nas suresi mealen

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlâh’ına sığınırım.”

Cinlerin varlığı Ayetler ve hadis i şerifler ile sabit olduğu için cinlerin varlığı inkar etmek küfre götürür. Bu yüzden hiçbir müslüman cinlerin varlığını inkar edemez.

Cinler konusuna giriş yapmadan önce şu izahı yapmak mecburiyetinde kaldım. Cinlerle ilgili olan birçok konu ihtilaflıdır. Doğumları ölümleri ömürleri yerlermi içerlermi evlenebilirlermi gözle görülebilirmi kaç yıl yaşarlar nerelerde yaşarlar kaç türü vardır ve aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda mevcuttur. Bu yüzden verilen bilgilerin aksini iddia eden iddia yada bilgilerde bulabilirsiniz. Örnek olarak çok kısaca değinelim.

Bir kısım cinler görülemez der vede konu kapanır. bir kısım ise yemek yerler der, vede kemik ve tezek yemekleridir  diye izah eder. Tabii bununla sınırlı değildir, bir kısımda yemelerinin koklamaktan ibaret olduğunu söylerken bir kısım yediklerinin kusulmasından bahseder.

Bir kısım onlar cinlerle ilişkiye girmek mümkün değildir derken bir kısım onlarla nikahlanılabilir der. Eğer evlenmek mümkün olmasa yasaklanmazdı derler. Düşünürseniz en başta iddia edilen görülemezler iddiası, diğer iddiaların yanında çok zayıf kalmaktadır. (bu  iddialardan kasıt gerek ayet veya hadisler sunulmak suretiyle, gerekse alimlerden rivayet düşünce mantık yürütme iledir).Bir kısmı cennete giremeyecektir der konuyu kapatır, diğer kısım ise cennette Allah c.c. ı göreceklermi görmeyeceklermi diye devam eder. Velhasıl hemen hemen cinlerle ilgili mevzular baştan sona değişik görüşelerle doludur. Bu yüzden belirtilen tüm bilgilerin hemen hemen hepsinin aksi iddia edilebilir.

Cinlerin varlığı gerek ayetlerle gerekse hadis i şeriflerle sabittir.

Cinler çeşitli şekillerde tanımlanmıştırlar.

Elmalılı Hamdi yazır Hakdini kuran dili tefsirinde cinlerin dahil oldukları varlık grubu hakkında 2 görüş vardır. 1. sine göre cinler, insanlar haricindeki bütün ruhani varlıklardır. Melek vede şeytan dahi bu gruptandır. Fakat her cin melek değildir.

2. görüşe göre ise  cinler  3 sınıfa ayrılır. Hep hayırlı olanlar (melekler) hep şer olanlar(şeytanlar) vede bunların ortası olanlardır. Bunlar hem hayır hemde şerlerde bulunabilirler.

Yaratılış amaçları bizlerden farklı değildir.

Zariyat 56  ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım’’

Ayettede görüldüğü gibi yaradılış gayemiz aynıdır. Onlarda bizim gibi mükelleftirler. İnsanoğlu çamurdan yaratıldığı gibi cinlerde ateşten yaratılmıştır. Rahman 15 “Cinleri öz ateşten yarattı” Hicr 26-27 “Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık. ‘’

İnsanoğlu ilk olarak topraktan yaratılıpta yeryüzünde toprak olarak dolaşmadığı gibi onlarda ana unsurlarını kaybedip ateşten yaratıldıkları halde ateş olarak dolaşmamaktadırlar.

Şu hadis i şerif onların aslı olan ateş olarak kalmadığına delil olabilir.

‘’namaz kılarken şeytan yanıma geldi, onun boğazını sıktım, tükürüğünün soğukluğunu ellerimde hissettim. kardeşim süleymanın duası olmasaydı onu öldürürdüm’’

(. kardeşim süleymanın duası olmasaydı onu öldürürdüm) bilinmemektedir.

Sahih ve Sünende şu şekil zikredilmiştir. ‘’Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldayamaz bir halde bulurdu’’

Sahihayn de’’O nu bir duvara bağlamak istedimki, onu görüp bakabilesiniz)

Yakıcı bir ateşin soğuk olarak bildirilmesi olamaz.

Yine peygamberimiz onları acem fellahlarına benzetmişti ‘eğer onlar ateş haricinde şekiller ve tavırlar üzre olmasalardı onlar için şekil ve suret düşünülemezdi’’

Cinlerle ilgili diğer başlıklarda bilgiler verilecektir.  Barış hoca.

cinlerden korunma, cinlerden kurtulma, cin musallatı belirtileri, cinlerden nasıl kurtulunur,cinlerden korunma yolları, cinlerden kurtulma yolları